Hogere ammoniakemissie ondanks meer weiden en lager eiwit


De leden van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kwamen in 2019 tot vijftien procent meer beweidingsuren dan in 2018
maandag, 22 juni, 2020

Leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) hadden afgelopen jaar een hogere ammoniakemissie per bedrijf. Ondanks dat de bedrijven gemiddeld meer hebben beweid en minder ruw eiwit in het krachtvoer voerden.

Dat blijkt uit een eerste analyse van de KringloopWijzers die door 284 leden is ingevuld en is uitgevoerd door specialisten van De Marke.

Vijftien procent meer weidegang

In 2019 lag het gemiddeld aantal beweidingsuren maar liefst vijftien procent hoger dan in 2018. Het ruweiwitgehalte in het rantsoen daalde, terwijl er minder mais werd gevoerd, meer werd geweid én de graskuil een hoger ruweiwitgehalte had. Het ruweiwit in het door de leden gevoerde krachtvoer daalde met acht procent. ‘De daling betekent dat de leden met het soort krachtvoer goed hebben gestuurd op verlaging van het ruweiwitgehalte in het rantsoen’, aldus Gerjan Hilhorst, namens De Marke.

Ammoniakemissie multifactorieel

De totale ammoniakemmissie nam per bedrijf toch met 2,5 procent toe. Meer beweiden en minder ruw eiwit in krachtvoer zijn in principe maatregelen om de ammoniakemissie te verlagen. Dat de emissie toch is gestegen komt onder andere doordat de bedrijven nu meer melkvee en minder jongvee houden. Ook steeg in 2019 de melkproductie per koe niet, maar wel de totale melkproductie per bedrijf. Dit alles zorgde voor een hogere opname van ruw eiwit. Bij een gelijkblijvend eiwitgehalte in de melk resulteert dat in een hogere stikstofexcretie. De ammoniakemissie per hectare daalde in 2019 wel met een half procent.

300 leden

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken meer dan 300 leden en de partners LTO Noord, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, provincie Gelderland, 8RHK- ambassadeurs, Countus en Eurofins Agro samen aan het verduurzamen van de regio Achterhoek en Liemers.


0 reacties

De leden van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers kwamen in 2019 tot vijftien procent meer beweidingsuren dan in 2018
maandag, 22 juni, 2020

Leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) hadden afgelopen jaar een hogere ammoniakemissie per bedrijf. Ondanks dat de bedrijven gemiddeld meer hebben beweid en minder ruw eiwit in het krachtvoer voerden.

Dat blijkt uit een eerste analyse van de KringloopWijzers die door 284 leden is ingevuld en is uitgevoerd door specialisten van De Marke.

Vijftien procent meer weidegang

In 2019 lag het gemiddeld aantal beweidingsuren maar liefst vijftien procent hoger dan in 2018. Het ruweiwitgehalte in het rantsoen daalde, terwijl er minder mais werd gevoerd, meer werd geweid én de graskuil een hoger ruweiwitgehalte had. Het ruweiwit in het door de leden gevoerde krachtvoer daalde met acht procent. ‘De daling betekent dat de leden met het soort krachtvoer goed hebben gestuurd op verlaging van het ruweiwitgehalte in het rantsoen’, aldus Gerjan Hilhorst, namens De Marke.

Ammoniakemissie multifactorieel

De totale ammoniakemmissie nam per bedrijf toch met 2,5 procent toe. Meer beweiden en minder ruw eiwit in krachtvoer zijn in principe maatregelen om de ammoniakemissie te verlagen. Dat de emissie toch is gestegen komt onder andere doordat de bedrijven nu meer melkvee en minder jongvee houden. Ook steeg in 2019 de melkproductie per koe niet, maar wel de totale melkproductie per bedrijf. Dit alles zorgde voor een hogere opname van ruw eiwit. Bij een gelijkblijvend eiwitgehalte in de melk resulteert dat in een hogere stikstofexcretie. De ammoniakemissie per hectare daalde in 2019 wel met een half procent.

300 leden

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken meer dan 300 leden en de partners LTO Noord, ForFarmers, FrieslandCampina, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, provincie Gelderland, 8RHK- ambassadeurs, Countus en Eurofins Agro samen aan het verduurzamen van de regio Achterhoek en Liemers.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.