Hoge voerefficiëntie levert meer melkproductieruimte


Hoogproductieve bedrijven realiseren met een betere voerefficiëntie tot 36 procent meer melkproductieruimte
vrijdag, 13 mei, 2016

Bedrijven die meer melk per koe produceren, realiseren binnen de KringloopWijzer meer melkproductieruimte dan bedrijven die minder melk per koe produceren. Vanwege een betere voerefficiëntie realiseren deze bedrijven tot 36 procent meer melkproductieruimte bij dezelfde fosfaatproductie.

Dit blijkt uit een analyse van 133 KringloopWijzers door mengvoederbedrijf AgruniekRijnvallei. ‘Door de melkproductie per kilogram fosfaat te verhogen, kan er meer melk geproduceerd worden binnen dezelfde fosfaatproductie’, vertelt Richard ter Beek, verkoopleider rundvee bij het bedrijf. ‘Met de komst van fosfaatrechten wordt deze fosfaatefficiëntie nog belangrijker, bovenop de regelgeving uit de AMvB grondgebonden groei, mestafvoer en vvo’s.’

Meer melk per kilo fosfaat

Een betere voerefficiëntie is de sleutelfactor voor een hogere melkproductieruimte, vervolgt Ter Beek. ‘Voerefficiëntie wordt voornamelijk bepaald door het melkproductieniveau per koe en het aandeel jongvee’, laat Ter Beek weten. ‘Hoe meer melk per koe, hoe meer melk per kilogram fosfaat: dat levert een verschil van 23 procent extra melkproductieruimte op tussen de hoogproductieve en laagproductieve bedrijven.’
Minder jongvee aanhouden scheelt ook: met 3,6 stuks jongvee per 10 melkkoeien realiseert een hoogproductief bedrijf ruim 200 kg melk per kg fosfaat, terwijl bij 10,2 stuks jongvee er slechts 159 kg melk per kg fosfaat wordt geproduceerd.

Voorspellen bex-voordeel

Ook het fosforgehalte in het voer heeft een directe invloed op de excretie van fosfaat. Door iedere gevoerde gram fosfor maximaal te benutten, stijgt de melkproductie per kilogram fosfaat. ‘Hiervoor moet worden gestuurd op de verhouding tussen fosfor, ruw eiwit en kvem in het rantsoen’, vertelt Ter Beek.

Om de fosfaatefficiëntie te verbeteren, moeten melkveehouders al vroeg in het seizoen bepalen hoe ze hun BEX-voordeel willen behalen. AgruniekRijnvallei gaat in de rantsoenberekeningen de fosfaatefficiëntie voorspellen, juist door op het fosforgehalte in het voer te letten. ‘Aan het einde van het jaar kunnen ondernemers niet meer bijsturen met grond of bemesting. Door het BEX-voordeel beter te voorspellen, voorkomen we onaangename verrassingen aan het einde van het jaar’, aldus Ter Beek.

Minder fosfor in mengvoer niet per se beter

Bedrijven die een hogere fosfaatefficiëntie willen realiseren, moeten aan het begin van het seizoen hun doelstelling in beeld brengen: hoeveel BEX-voordeel moet worden gerealiseerd? En hoe wil de ondernemer dit voordeel inzetten? ‘Als niet fosfaat, maar stikstof de beperkende factor in mestafzet is, dan is het minder effectief om het fosfaatgehalte in het voer te beperken’, zegt Ter Beek. ‘Dat is niet goed voor de gezondheid van de koe en uiteindelijk gaan ook de gehalten in de mest omlaag, wat weer een negatief effect heeft op de effectiviteit van de mest.’
Een lager fosforgehalte in mengvoer is daarom niet per definitie beter voor het verhogen van de fosfaatefficiëntie, laat de verkoopleider weten. ‘Het complete plaatje aan ruwvoer, bijproducten en ruwe grondstoffen bepaalt het juiste fosforgehalte in mengvoer.’ 


0 reacties

Hoogproductieve bedrijven realiseren met een betere voerefficiëntie tot 36 procent meer melkproductieruimte
vrijdag, 13 mei, 2016

Bedrijven die meer melk per koe produceren, realiseren binnen de KringloopWijzer meer melkproductieruimte dan bedrijven die minder melk per koe produceren. Vanwege een betere voerefficiëntie realiseren deze bedrijven tot 36 procent meer melkproductieruimte bij dezelfde fosfaatproductie.

Dit blijkt uit een analyse van 133 KringloopWijzers door mengvoederbedrijf AgruniekRijnvallei. ‘Door de melkproductie per kilogram fosfaat te verhogen, kan er meer melk geproduceerd worden binnen dezelfde fosfaatproductie’, vertelt Richard ter Beek, verkoopleider rundvee bij het bedrijf. ‘Met de komst van fosfaatrechten wordt deze fosfaatefficiëntie nog belangrijker, bovenop de regelgeving uit de AMvB grondgebonden groei, mestafvoer en vvo’s.’

Meer melk per kilo fosfaat

Een betere voerefficiëntie is de sleutelfactor voor een hogere melkproductieruimte, vervolgt Ter Beek. ‘Voerefficiëntie wordt voornamelijk bepaald door het melkproductieniveau per koe en het aandeel jongvee’, laat Ter Beek weten. ‘Hoe meer melk per koe, hoe meer melk per kilogram fosfaat: dat levert een verschil van 23 procent extra melkproductieruimte op tussen de hoogproductieve en laagproductieve bedrijven.’
Minder jongvee aanhouden scheelt ook: met 3,6 stuks jongvee per 10 melkkoeien realiseert een hoogproductief bedrijf ruim 200 kg melk per kg fosfaat, terwijl bij 10,2 stuks jongvee er slechts 159 kg melk per kg fosfaat wordt geproduceerd.

Voorspellen bex-voordeel

Ook het fosforgehalte in het voer heeft een directe invloed op de excretie van fosfaat. Door iedere gevoerde gram fosfor maximaal te benutten, stijgt de melkproductie per kilogram fosfaat. ‘Hiervoor moet worden gestuurd op de verhouding tussen fosfor, ruw eiwit en kvem in het rantsoen’, vertelt Ter Beek.

Om de fosfaatefficiëntie te verbeteren, moeten melkveehouders al vroeg in het seizoen bepalen hoe ze hun BEX-voordeel willen behalen. AgruniekRijnvallei gaat in de rantsoenberekeningen de fosfaatefficiëntie voorspellen, juist door op het fosforgehalte in het voer te letten. ‘Aan het einde van het jaar kunnen ondernemers niet meer bijsturen met grond of bemesting. Door het BEX-voordeel beter te voorspellen, voorkomen we onaangename verrassingen aan het einde van het jaar’, aldus Ter Beek.

Minder fosfor in mengvoer niet per se beter

Bedrijven die een hogere fosfaatefficiëntie willen realiseren, moeten aan het begin van het seizoen hun doelstelling in beeld brengen: hoeveel BEX-voordeel moet worden gerealiseerd? En hoe wil de ondernemer dit voordeel inzetten? ‘Als niet fosfaat, maar stikstof de beperkende factor in mestafzet is, dan is het minder effectief om het fosfaatgehalte in het voer te beperken’, zegt Ter Beek. ‘Dat is niet goed voor de gezondheid van de koe en uiteindelijk gaan ook de gehalten in de mest omlaag, wat weer een negatief effect heeft op de effectiviteit van de mest.’
Een lager fosforgehalte in mengvoer is daarom niet per definitie beter voor het verhogen van de fosfaatefficiëntie, laat de verkoopleider weten. ‘Het complete plaatje aan ruwvoer, bijproducten en ruwe grondstoffen bepaalt het juiste fosforgehalte in mengvoer.’ 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.