Grote variatie in broeikasgasemissie in 2019


Voerefficiëntie heeft grote invloed op de broeikasgasemissie van een bedrijf
dinsdag, 27 oktober, 2020

De broeikasgasemissies op de 17 Koeien & Kansen-bedrijven liepen in 2019 flink uiteen. Gemiddeld stootten de bedrijven 1215 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk.

De variatie tussen de bedrijven is erg groot en wordt beïnvloed door rantsoen, voerefficiëntie, intensiteit van het bedrijf en grondsoort. Bij de Koeien & Kansen-bedrijven varieerde de broeikasgasuitstoot van ongeveer 1000 tot 1600 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk. 

Off-farm uitstoot

De verschillen tussen de grootste en kleinste uitstoter worden voornamelijk veroorzaakt door voerefficiëntie per kg melk. Het bedrijf met de hoogste emissie hield in 2019 namelijk meer jongvee aan en had een lagere gemiddelde melkproductie dan de andere bedrijven, waardoor er meer voer per kg melk doorheen ging op het bedrijf. Ook kocht het bedrijf meer voer van buiten af aan dan gemiddeld, waardoor er een grote ‘off-farm’-uitstoot bijkomt. 

Niet focussen op 1 onderdeel

Het bedrijf met de laagste uitstoot heeft op geen van de onderzochte vlakken de laagste uitstoot, maar is in totaal wel het beste in staat geweest de broeikasgasemissies te beperken. Hiermee toont het bedrijf aan dat het niet voldoende is om op één vlak het beste te scoren om een uitstoot van minder dan 1000 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk te bereiken, maar dat alle onderdelen meetellen.

Meer over de broeikasgasuitstoot op de Koeien & Kansen-bedrijven is hier te vinden.


0 reacties

Voerefficiëntie heeft grote invloed op de broeikasgasemissie van een bedrijf
dinsdag, 27 oktober, 2020

De broeikasgasemissies op de 17 Koeien & Kansen-bedrijven liepen in 2019 flink uiteen. Gemiddeld stootten de bedrijven 1215 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk.

De variatie tussen de bedrijven is erg groot en wordt beïnvloed door rantsoen, voerefficiëntie, intensiteit van het bedrijf en grondsoort. Bij de Koeien & Kansen-bedrijven varieerde de broeikasgasuitstoot van ongeveer 1000 tot 1600 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk. 

Off-farm uitstoot

De verschillen tussen de grootste en kleinste uitstoter worden voornamelijk veroorzaakt door voerefficiëntie per kg melk. Het bedrijf met de hoogste emissie hield in 2019 namelijk meer jongvee aan en had een lagere gemiddelde melkproductie dan de andere bedrijven, waardoor er meer voer per kg melk doorheen ging op het bedrijf. Ook kocht het bedrijf meer voer van buiten af aan dan gemiddeld, waardoor er een grote ‘off-farm’-uitstoot bijkomt. 

Niet focussen op 1 onderdeel

Het bedrijf met de laagste uitstoot heeft op geen van de onderzochte vlakken de laagste uitstoot, maar is in totaal wel het beste in staat geweest de broeikasgasemissies te beperken. Hiermee toont het bedrijf aan dat het niet voldoende is om op één vlak het beste te scoren om een uitstoot van minder dan 1000 kg CO2-equivalenten uit per ton meetmelk te bereiken, maar dat alle onderdelen meetellen.

Meer over de broeikasgasuitstoot op de Koeien & Kansen-bedrijven is hier te vinden.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.