Groen licht voor stikstofpakket, geen generieke maatregelen tot 2025


Op minimaal vijftig procent van het grasland op zandgronden moet in 2025 de toegediende mest met water aangelengd worden
vrijdag, 26 november, 2021

Met een pakket aan maatregelen op het gebied van voermanagement, mestaanwending en weidegang wil de melkveesector de stikstofuitstoot en de emissie van ammoniak terugdringen.

Sectorpartijen hebben daarover afspraken gemaakt met demissionair minister Schouten van Landbouw. Als tegenprestatie komen er voor 2025 geen algemeen geldende stikstofafspraken voor alle bedrijven. Dat zegt Wil Meulenbroeks, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij van LTO.

Eiwit naar 160 gram per kilo

Met de minister zijn sectordoelen afgesproken voor 2025. Zo moet het eiwitgehalte in het totale rantsoen, dat in 2018 nog op 167 gram per kilo lag, in 2025 zijn teruggedrongen tot 160 gram per kilo. ‘Dat geeft een een behoorlijke reductie van de stikstofuitstoot en dat werkt zowel positief door op de emissie van ammoniak als op het verlagen van het stikstofoverschot’, geeft Meulenbroeks aan.

Ook moet op minimaal 50 procent van het grasland op zandgronden in 2025 de toegediende mest met water aangelengd worden. Voor weidegang geldt dat het aantal uren weidegang in 2025 met 180 uur toegenomen moet zijn. Ook kunnen bedrijven kiezen voor systeemlandbouw, waarin water, bodem en lucht op het bedrijf in samenhang worden benaderd.  

Boeren kunnen zelf kiezen

‘Ik ben ervan overtuigd dat veehouders echt wel een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar het moet wel passen binnen hun bedrijfsvoering. Met het maatregelenpakket dat er nu ligt, kunnen boeren zelf kiezen wat bij hen past’, aldus Meulenbroeks. ‘Dit geeft als bestuurder andere energie dan zoals vorig jaar drie maanden vechten tegen de eiwitmaatregel. Nu hebben veehouders een keuzemogelijkheid en zijn er geen verplichte maatregelen per bedrijf.’

Als de sector de doelen in 2025 niet haalt, zal de overheid alsnog met gerichte maatregelen op bedrijfsniveau komen. Maar Meulenbroeks is ervan overtuigd dat dat niet nodig is. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit kunnen laten slagen. Dat is ons als sector een paar jaar geleden ook gelukt bij het terugdringen van het fosfaatoverschot.’

Aan het plan hebben onder meer LTO, NAJK, BoerenNatuur, BioHuis, Netwerk Grondig, NZO en Rabobank gewerkt.


0 reacties

Op minimaal vijftig procent van het grasland op zandgronden moet in 2025 de toegediende mest met water aangelengd worden
vrijdag, 26 november, 2021

Met een pakket aan maatregelen op het gebied van voermanagement, mestaanwending en weidegang wil de melkveesector de stikstofuitstoot en de emissie van ammoniak terugdringen.

Sectorpartijen hebben daarover afspraken gemaakt met demissionair minister Schouten van Landbouw. Als tegenprestatie komen er voor 2025 geen algemeen geldende stikstofafspraken voor alle bedrijven. Dat zegt Wil Meulenbroeks, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij van LTO.

Eiwit naar 160 gram per kilo

Met de minister zijn sectordoelen afgesproken voor 2025. Zo moet het eiwitgehalte in het totale rantsoen, dat in 2018 nog op 167 gram per kilo lag, in 2025 zijn teruggedrongen tot 160 gram per kilo. ‘Dat geeft een een behoorlijke reductie van de stikstofuitstoot en dat werkt zowel positief door op de emissie van ammoniak als op het verlagen van het stikstofoverschot’, geeft Meulenbroeks aan.

Ook moet op minimaal 50 procent van het grasland op zandgronden in 2025 de toegediende mest met water aangelengd worden. Voor weidegang geldt dat het aantal uren weidegang in 2025 met 180 uur toegenomen moet zijn. Ook kunnen bedrijven kiezen voor systeemlandbouw, waarin water, bodem en lucht op het bedrijf in samenhang worden benaderd.  

Boeren kunnen zelf kiezen

‘Ik ben ervan overtuigd dat veehouders echt wel een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar het moet wel passen binnen hun bedrijfsvoering. Met het maatregelenpakket dat er nu ligt, kunnen boeren zelf kiezen wat bij hen past’, aldus Meulenbroeks. ‘Dit geeft als bestuurder andere energie dan zoals vorig jaar drie maanden vechten tegen de eiwitmaatregel. Nu hebben veehouders een keuzemogelijkheid en zijn er geen verplichte maatregelen per bedrijf.’

Als de sector de doelen in 2025 niet haalt, zal de overheid alsnog met gerichte maatregelen op bedrijfsniveau komen. Maar Meulenbroeks is ervan overtuigd dat dat niet nodig is. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit kunnen laten slagen. Dat is ons als sector een paar jaar geleden ook gelukt bij het terugdringen van het fosfaatoverschot.’

Aan het plan hebben onder meer LTO, NAJK, BoerenNatuur, BioHuis, Netwerk Grondig, NZO en Rabobank gewerkt.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.