Groen licht voor dekvruchtteelt bij muizenschade


Of boeren met muizenvraat de derogatie-eis van minimaal 80 procent grasland mogen laten varen, wordt volgende week bekend
zaterdag, 11 april, 2015

Boeren die schade lijden door muizenvraat mogen getroffen percelen nieuw inzaaien met gras in combinatie met een dekvrucht. Deze percelen mogen daarbij als blijvend grasland aangemerkt blijven. Deze toezegging kunnen het ministerie van Economische Zaken en Brussel doen, vertelt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur Mest en Milieu bij LTO Nederland.

Dekvruchten zijn bijvoorbeeld granen, erwten, rogge of triticale. Door deze gewassen samen met gras in te zaaien, kan een hogere opbrengst worden gehaald en is de groei van het gras zekerder.

Eis is wel dat minimaal de helft van de bodembedekking uit gras bestaat. In de praktijk zal dat altijd het geval zijn wanneer een dekvrucht samen met gras wordt gezaaid.

Dat door de toezegging deze teelten als blijvend grasland kunnen worden opgegeven, heeft meerdere voordelen. Zo is voor het wegblijven bij de vergroeningseis in het GLB een minimum van 70 procent blijvend grasland nodig. Ook mag er op grasland meer mest geplaatst worden dan op bouwland, waaronder deze teelten normaalgesproken zouden vallen.

Derogatie-eis

Door muizen getroffen boeren kunnen de teelten bij RVO gewoon als blijvend of tijdelijk grasland opgeven, net zoals ze anders ook zouden doen wanneer het geheel grasland was. De muizenschade moet wel aangetoond zijn door een taxateur en bevestigd worden door een taxatierapport.

LTO en het muizenschadeactiecomité lobbyden verder voor een uitzondering binnen de derogatie-eis. Duidelijkheid hierover wordt begin volgende week verwacht. Dijksma zal dan een brief daarover ondertekenen. Naar alle waarschijnlijkheid met de boodschap dat muizenschadeboeren de eis van minimaal 80 procent grasland dit jaar mogen laten varen.


0 reacties

Of boeren met muizenvraat de derogatie-eis van minimaal 80 procent grasland mogen laten varen, wordt volgende week bekend
zaterdag, 11 april, 2015

Boeren die schade lijden door muizenvraat mogen getroffen percelen nieuw inzaaien met gras in combinatie met een dekvrucht. Deze percelen mogen daarbij als blijvend grasland aangemerkt blijven. Deze toezegging kunnen het ministerie van Economische Zaken en Brussel doen, vertelt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur Mest en Milieu bij LTO Nederland.

Dekvruchten zijn bijvoorbeeld granen, erwten, rogge of triticale. Door deze gewassen samen met gras in te zaaien, kan een hogere opbrengst worden gehaald en is de groei van het gras zekerder.

Eis is wel dat minimaal de helft van de bodembedekking uit gras bestaat. In de praktijk zal dat altijd het geval zijn wanneer een dekvrucht samen met gras wordt gezaaid.

Dat door de toezegging deze teelten als blijvend grasland kunnen worden opgegeven, heeft meerdere voordelen. Zo is voor het wegblijven bij de vergroeningseis in het GLB een minimum van 70 procent blijvend grasland nodig. Ook mag er op grasland meer mest geplaatst worden dan op bouwland, waaronder deze teelten normaalgesproken zouden vallen.

Derogatie-eis

Door muizen getroffen boeren kunnen de teelten bij RVO gewoon als blijvend of tijdelijk grasland opgeven, net zoals ze anders ook zouden doen wanneer het geheel grasland was. De muizenschade moet wel aangetoond zijn door een taxateur en bevestigd worden door een taxatierapport.

LTO en het muizenschadeactiecomité lobbyden verder voor een uitzondering binnen de derogatie-eis. Duidelijkheid hierover wordt begin volgende week verwacht. Dijksma zal dan een brief daarover ondertekenen. Naar alle waarschijnlijkheid met de boodschap dat muizenschadeboeren de eis van minimaal 80 procent grasland dit jaar mogen laten varen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.