Groen Fosfaat alternatief voor maisbemesting op derogatiebedrijven


Proeven moeten uitwijzen of Groen Fosfaat een goed alternatief is voor fosfaat uit kunstmest
dinsdag, 19 juli, 2016

Maisgewas bemest met Groen Fosfaat geeft twee tot zes procent meer opbrengst dan mais die alleen is bemest met rundveedrijfmest. Dit verwacht DLV Advies van lopende veldproeven met Groen Fosfaat.

Groen Fosfaat wordt getest door DLV Advies op een proefveld in het Drentse Zeijen. Het wordt gemaakt uit varkensmest en is een aanvulling op gewone dierlijke mest. Het is ontwikkeld als alternatieve meststof binnen derogatie, omdat fosfaat uit kunstmest in die situatie niet is toegestaan.

‘Toepassing van Groen Fosfaat valt binnen de gebruiksnormen van dierlijke mest’, stelt Angela van der Sanden. Zij is als projectmanager vanuit DLV Advies betrokken bij het project Groen Fosfaat.

Toegestaan binnen derogatie

Van der Sanden legt uit hoe Groen Fosfaat binnen derogatie past: ‘Extensieve bedrijven hebben binnen de gebruiksnormen veelal ruimte voor aanvoer van dierlijke mest. Op bedrijven waar dit niet het geval is, moet er ruimte worden gecreëerd door de afvoer van meststof.’

Van der Sanden denkt dat de kosten van de afvoer van mest opwegen tegen de meeropbrengsten van Groen Fosfaat. ‘We verwachten een meeropbrengst van 2 tot 6 procent.’

Wachten op oogst

Groen Fosfaat in mais wordt toegediend als rijenbemesting. Het is bruikbaar in verschillende zaaimachines. Op het proefveld wordt Groen Fosfaat getest naast bemesting met rundveemest (volvelds en rijenbemesting) en de oude bemestingsmethode (vóór derogatie).

‘De mais waarin Groen Fosfaat toegepast is, ziet er perspectiefvol uit qua beginontwikkeling’, stelt Albert-Jan Bos, specialist mest van DLV Advies. ‘Op dit moment zijn er nog geen verschillen te zien tussen de drie velden waarop de drie varianten van Groen Fosfaat toegepast zijn en het referentieveld met NP 27+10. We kunnen pas bij de oogst zeggen wat de verschillen zijn tussen alle varianten.’

Marktintroductie in 2017

Als de proefresultaten naar wens zijn, willen de partners uit het project – DLV, MeMon en EcoEnergy – Groen Fosfaat volgend jaar in de markt zetten. Ook bestuderen ze de mogelijkheden voor akkerbouwgewassen. Door Groen Fosfaat in te zetten kan de import van fosfaat – een grondstof die opraakt – worden teruggebracht.


0 reacties

Proeven moeten uitwijzen of Groen Fosfaat een goed alternatief is voor fosfaat uit kunstmest
dinsdag, 19 juli, 2016

Maisgewas bemest met Groen Fosfaat geeft twee tot zes procent meer opbrengst dan mais die alleen is bemest met rundveedrijfmest. Dit verwacht DLV Advies van lopende veldproeven met Groen Fosfaat.

Groen Fosfaat wordt getest door DLV Advies op een proefveld in het Drentse Zeijen. Het wordt gemaakt uit varkensmest en is een aanvulling op gewone dierlijke mest. Het is ontwikkeld als alternatieve meststof binnen derogatie, omdat fosfaat uit kunstmest in die situatie niet is toegestaan.

‘Toepassing van Groen Fosfaat valt binnen de gebruiksnormen van dierlijke mest’, stelt Angela van der Sanden. Zij is als projectmanager vanuit DLV Advies betrokken bij het project Groen Fosfaat.

Toegestaan binnen derogatie

Van der Sanden legt uit hoe Groen Fosfaat binnen derogatie past: ‘Extensieve bedrijven hebben binnen de gebruiksnormen veelal ruimte voor aanvoer van dierlijke mest. Op bedrijven waar dit niet het geval is, moet er ruimte worden gecreëerd door de afvoer van meststof.’

Van der Sanden denkt dat de kosten van de afvoer van mest opwegen tegen de meeropbrengsten van Groen Fosfaat. ‘We verwachten een meeropbrengst van 2 tot 6 procent.’

Wachten op oogst

Groen Fosfaat in mais wordt toegediend als rijenbemesting. Het is bruikbaar in verschillende zaaimachines. Op het proefveld wordt Groen Fosfaat getest naast bemesting met rundveemest (volvelds en rijenbemesting) en de oude bemestingsmethode (vóór derogatie).

‘De mais waarin Groen Fosfaat toegepast is, ziet er perspectiefvol uit qua beginontwikkeling’, stelt Albert-Jan Bos, specialist mest van DLV Advies. ‘Op dit moment zijn er nog geen verschillen te zien tussen de drie velden waarop de drie varianten van Groen Fosfaat toegepast zijn en het referentieveld met NP 27+10. We kunnen pas bij de oogst zeggen wat de verschillen zijn tussen alle varianten.’

Marktintroductie in 2017

Als de proefresultaten naar wens zijn, willen de partners uit het project – DLV, MeMon en EcoEnergy – Groen Fosfaat volgend jaar in de markt zetten. Ook bestuderen ze de mogelijkheden voor akkerbouwgewassen. Door Groen Fosfaat in te zetten kan de import van fosfaat – een grondstof die opraakt – worden teruggebracht.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.