Groeizaam jaar 2021 gunstig voor uitkomsten KringloopWijzer


In 2021 is veel voer gewonnen, maar door lage ruweiwitgehaltes was het percentage eiwit van eigen land nauwelijks hoger dan in het droge jaar 2020
donderdag, 26 mei, 2022

Het jaar 2021 was een gunstig jaar voor de uitkomst van de belangrijkste duurzaamheidskengetallen van de KringloopWijzer.

Dit blijkt uit een berekening van Countus op basis van de KringloopWijzers van 272 melkveebedrijven.

Stikstofbodemoverschot fors lager

Het stikstofbodemoverschot kwam in 2021 uit op gemiddeld 102 kg per hectare. In 2020 was dit nog 131 kg, in 2018 ongeveer 105 kg en in 2018 circa 126.  De gunstige uitkomst over vorig jaar is volgens Countus toe te schrijven aan het groeizame weer. De drie jaren daarvoor waren juist relatief droog met in sommige gebieden fors lagere gras- en maisopbrengsten.

Meer gras en mais geoogst

In 2021 is een groter deel van de bemeste hoeveelheid stikstof via gras of mais geoogst. Dat is gunstig voor het stikstofbodemoverschot. In 2021 realiseerde ongeveer 80 procent van de bedrijven hierdoor een stikstofbodemoverschot van minder dan 140 kg per hectare, de grens voor het topniveau binnen het PlanetProof-keurmerk.

Laag eiwitgehalte remt eiwit van eigen land

Het aandeel eiwit van eigen land was in 2021 met gemiddeld 57 procent nauwelijks hoger dan in 2020, ondanks dat er veel meer voer is gewonnen. Volgens Countus heeft dit te maken met een tegenvallend ruweiwitgehalte in het ruwvoer. Dit is deels gecompenseerd met de aankoop van eiwit via krachtvoer. Het topniveau voor PlanetProof-melk gaat uit van minimaal 60 procent eiwit van eigen land. Ongeveer 43 procent van de melkveehouders voldeed hier vorig jaar aan.

Emissie broeikasgas gedaaald

De berekende emissie van broeikasgassen per kg melk is in 2021 met 1235 gram CO2-equivalenten duidelijk lager dan in 2020. Volgens Countus is deze daling voor een belangrijk deel veroorzaakt door een aangepaste berekening van de koolstofvoetafdruk van krachtvoeders. Daarnaast draagt meer vers gras voeren (via weidegang of stalvoeren) bij aan lagere emissies. De invloed van kunstmestaankopen blijkt relatief beperkt. Om op topniveau te scoren in PlanetProof moet de broeikasgasuitstoot onder de 1100 gram CO2-eqivalenten per kg melk liggen. Hieraan kon in 2021 slechts 14 procent van de bedrijven voldoen.


0 reacties

In 2021 is veel voer gewonnen, maar door lage ruweiwitgehaltes was het percentage eiwit van eigen land nauwelijks hoger dan in het droge jaar 2020
donderdag, 26 mei, 2022

Het jaar 2021 was een gunstig jaar voor de uitkomst van de belangrijkste duurzaamheidskengetallen van de KringloopWijzer.

Dit blijkt uit een berekening van Countus op basis van de KringloopWijzers van 272 melkveebedrijven.

Stikstofbodemoverschot fors lager

Het stikstofbodemoverschot kwam in 2021 uit op gemiddeld 102 kg per hectare. In 2020 was dit nog 131 kg, in 2018 ongeveer 105 kg en in 2018 circa 126.  De gunstige uitkomst over vorig jaar is volgens Countus toe te schrijven aan het groeizame weer. De drie jaren daarvoor waren juist relatief droog met in sommige gebieden fors lagere gras- en maisopbrengsten.

Meer gras en mais geoogst

In 2021 is een groter deel van de bemeste hoeveelheid stikstof via gras of mais geoogst. Dat is gunstig voor het stikstofbodemoverschot. In 2021 realiseerde ongeveer 80 procent van de bedrijven hierdoor een stikstofbodemoverschot van minder dan 140 kg per hectare, de grens voor het topniveau binnen het PlanetProof-keurmerk.

Laag eiwitgehalte remt eiwit van eigen land

Het aandeel eiwit van eigen land was in 2021 met gemiddeld 57 procent nauwelijks hoger dan in 2020, ondanks dat er veel meer voer is gewonnen. Volgens Countus heeft dit te maken met een tegenvallend ruweiwitgehalte in het ruwvoer. Dit is deels gecompenseerd met de aankoop van eiwit via krachtvoer. Het topniveau voor PlanetProof-melk gaat uit van minimaal 60 procent eiwit van eigen land. Ongeveer 43 procent van de melkveehouders voldeed hier vorig jaar aan.

Emissie broeikasgas gedaaald

De berekende emissie van broeikasgassen per kg melk is in 2021 met 1235 gram CO2-equivalenten duidelijk lager dan in 2020. Volgens Countus is deze daling voor een belangrijk deel veroorzaakt door een aangepaste berekening van de koolstofvoetafdruk van krachtvoeders. Daarnaast draagt meer vers gras voeren (via weidegang of stalvoeren) bij aan lagere emissies. De invloed van kunstmestaankopen blijkt relatief beperkt. Om op topniveau te scoren in PlanetProof moet de broeikasgasuitstoot onder de 1100 gram CO2-eqivalenten per kg melk liggen. Hieraan kon in 2021 slechts 14 procent van de bedrijven voldoen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.