‘Grasklaver heeft meerwaarde in strokenteelt’


In strokenteelt wordt grasklaver vaak ingezet als groenbemester (foto: Wageningen UR)
dinsdag, 26 mei, 2020

Ruim twintig akkerbouwers experimenteren dit jaar in samenwerking met onderzoekers van Wageningen UR met de teelt van gewassen in stroken. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor grasklaver.

Bij strokenteelt worden op één perceel diverse gewassen naast elkaar in stroken geteeld. De stroken worden aangelegd en bewerkt met behulp van gps. Volgens onderzoeker Dirk van Apeldoorn van Wageningen UR, die al sinds 2014 onderzoek doet naar deze methode, is inmiddels duidelijk dat strokenteelt helpt bij de bestrijding van plaaginsecten en de verspreiding van ziekten vertraagt. Daarbij is de opbrengst van gewassen niet lager dan bij monoculturen en kost de bewerking niet meer arbeid.

Organische stof en draagkracht

In de diverse proefvelden op zowel biologische als gangbare bedrijven liggen ook stroken met gras(klaver). ‘Grasklaver heeft als rustgewas een duidelijke meerwaarde in het bouwplan van akkerbouwers en daarmee ook in strokenteelt’, geeft Van Apeldoorn aan. ‘Gras zorgt voor de opbouw van organische stof, vastlegging van stikstof en vermindering van de onkruiddruk.  Daarbij is een deel van een perceel altijd begroeid wat gunstig is voor de biodiversiteit. En de grasstroken kunnen vanwege de betere draagkracht dienst doen als rijpaden bij de oogst van gewassen in andere stroken’, legt de onderzoeker uit.

Bemesting of voedergewas

In veel gevallen wordt de grasklaver ingezet als een groenbemester. Het bovengrondse gewas wordt gemaaid en met een hakselaar verspreid over de andere stroken. Van Apeldoorn ziet echter ook mogelijkheden om grasklaver uit strokenteelt te benutten in de melkveehouderij. ‘Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan stalvoeren’, geeft hij aan. Op Loverendale, een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf in Zeeland, wordt dit jaar geprobeerd of het mogelijk is de grasstroken door koeien te laten beweiden.

 


0 reacties

In strokenteelt wordt grasklaver vaak ingezet als groenbemester (foto: Wageningen UR)
dinsdag, 26 mei, 2020

Ruim twintig akkerbouwers experimenteren dit jaar in samenwerking met onderzoekers van Wageningen UR met de teelt van gewassen in stroken. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor grasklaver.

Bij strokenteelt worden op één perceel diverse gewassen naast elkaar in stroken geteeld. De stroken worden aangelegd en bewerkt met behulp van gps. Volgens onderzoeker Dirk van Apeldoorn van Wageningen UR, die al sinds 2014 onderzoek doet naar deze methode, is inmiddels duidelijk dat strokenteelt helpt bij de bestrijding van plaaginsecten en de verspreiding van ziekten vertraagt. Daarbij is de opbrengst van gewassen niet lager dan bij monoculturen en kost de bewerking niet meer arbeid.

Organische stof en draagkracht

In de diverse proefvelden op zowel biologische als gangbare bedrijven liggen ook stroken met gras(klaver). ‘Grasklaver heeft als rustgewas een duidelijke meerwaarde in het bouwplan van akkerbouwers en daarmee ook in strokenteelt’, geeft Van Apeldoorn aan. ‘Gras zorgt voor de opbouw van organische stof, vastlegging van stikstof en vermindering van de onkruiddruk.  Daarbij is een deel van een perceel altijd begroeid wat gunstig is voor de biodiversiteit. En de grasstroken kunnen vanwege de betere draagkracht dienst doen als rijpaden bij de oogst van gewassen in andere stroken’, legt de onderzoeker uit.

Bemesting of voedergewas

In veel gevallen wordt de grasklaver ingezet als een groenbemester. Het bovengrondse gewas wordt gemaaid en met een hakselaar verspreid over de andere stroken. Van Apeldoorn ziet echter ook mogelijkheden om grasklaver uit strokenteelt te benutten in de melkveehouderij. ‘Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan stalvoeren’, geeft hij aan. Op Loverendale, een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf in Zeeland, wordt dit jaar geprobeerd of het mogelijk is de grasstroken door koeien te laten beweiden.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.