Grashoogleraar Taube: ‘Te veel eiwit in Nederlands gras’


Het eiwitpercentage in gras is te hoog voor een duurzame melkproductie
donderdag, 19 december, 2019

‘Het percentage eiwit in Nederlands gras is veel te hoog voor een duurzame melkproductie.’ Dat stelde de Wageningse bijzonder hoogleraar grass based dairysystems, Friedhelm Taube, gisteren tijdens de afsluiting van het project Amazing Grazing.

De dit jaar geïnstalleerde hoogleraar was gevraagd zijn toekomstvisie over zuivel en grasland te delen. Taube was optimistisch over de kansen voor zuivelproductie in Noordwest-Europa, omdat zuivellanden als Nieuw-Zeeland en Australië steeds meer problemen hebben met klimaat (droogte) en milieuvervuiling.

Verbeteren van eco-efficiëntie

Grasland zal een belangrijke rol blijven spelen in de zuivelproductie, maar de focus zal volgens Taube wel uitgaan naar het verbeteren van de eco-efficiëntie.

‘Om de wereldbevolking te kunnen voeden en de milieubelasting te verminderen moeten we toe naar ecologische intensivering. Biologisch boeren is in mijn ogen niet de oplossing. We zullen wellicht iets terug moeten in productie, maar die zal vooral afgestemd moeten zijn op zo min mogelijk impact op het milieu.’

Verlagen van bemestingsniveau

Taube prikkelde de toehoorders door te stellen dat het eiwit in gras in Nederland fors teruggebracht moet worden en dat in rantsoenen een overaanbod van eiwit gecompenseerd moet worden met voldoende zetmeel.

Het verlagen van het bemestingsniveau van grasland is volgens Taube een logisch gevolg. ‘In Duitsland wordt komend jaar als gevolg van een CO2-belasting kunstmest 25 procent duurder. Op alle manieren zullen komende tijd overheden aan de slag gaan om broeikasgasemissies. Hoge verliezen aan stikstof, methaan of CO2 zullen niet meer worden geaccepteerd.’

Veengronden voor jongvee

Taube was minder optimistisch over de toekomst voor de veenweidegebieden. ‘Om de hoeveelheid broeikasgassen vanuit veengrond snel te reduceren kunnen overheden overwegen om het grondwaterpeil te verhogen. Dat heeft gevolgen voor het grasbestand en de draagkracht. Eigenlijk zijn dan de veengebieden alleen nog maar geschikt om jongvee te houden.’


5 reacties

Het eiwitpercentage in gras is te hoog voor een duurzame melkproductie
donderdag, 19 december, 2019

‘Het percentage eiwit in Nederlands gras is veel te hoog voor een duurzame melkproductie.’ Dat stelde de Wageningse bijzonder hoogleraar grass based dairysystems, Friedhelm Taube, gisteren tijdens de afsluiting van het project Amazing Grazing.

De dit jaar geïnstalleerde hoogleraar was gevraagd zijn toekomstvisie over zuivel en grasland te delen. Taube was optimistisch over de kansen voor zuivelproductie in Noordwest-Europa, omdat zuivellanden als Nieuw-Zeeland en Australië steeds meer problemen hebben met klimaat (droogte) en milieuvervuiling.

Verbeteren van eco-efficiëntie

Grasland zal een belangrijke rol blijven spelen in de zuivelproductie, maar de focus zal volgens Taube wel uitgaan naar het verbeteren van de eco-efficiëntie.

‘Om de wereldbevolking te kunnen voeden en de milieubelasting te verminderen moeten we toe naar ecologische intensivering. Biologisch boeren is in mijn ogen niet de oplossing. We zullen wellicht iets terug moeten in productie, maar die zal vooral afgestemd moeten zijn op zo min mogelijk impact op het milieu.’

Verlagen van bemestingsniveau

Taube prikkelde de toehoorders door te stellen dat het eiwit in gras in Nederland fors teruggebracht moet worden en dat in rantsoenen een overaanbod van eiwit gecompenseerd moet worden met voldoende zetmeel.

Het verlagen van het bemestingsniveau van grasland is volgens Taube een logisch gevolg. ‘In Duitsland wordt komend jaar als gevolg van een CO2-belasting kunstmest 25 procent duurder. Op alle manieren zullen komende tijd overheden aan de slag gaan om broeikasgasemissies. Hoge verliezen aan stikstof, methaan of CO2 zullen niet meer worden geaccepteerd.’

Veengronden voor jongvee

Taube was minder optimistisch over de toekomst voor de veenweidegebieden. ‘Om de hoeveelheid broeikasgassen vanuit veengrond snel te reduceren kunnen overheden overwegen om het grondwaterpeil te verhogen. Dat heeft gevolgen voor het grasbestand en de draagkracht. Eigenlijk zijn dan de veengebieden alleen nog maar geschikt om jongvee te houden.’

5 reacties


Reacties

De laatste jaren is het maisgewas verguisd, nu wordt het tijd voor eerherstel en aanpassing van de derogatievoorwaarden! Wat een onzin kramen die zogenaamde deskundigen toch allemaal uit.

Om het eiwit zo goed mogelijk te benutten is het van belang om het goede eiwit te krijgen, DVE dus. In de praktijk goed mogelijk door een iets droger product te maken. De totale (en dus hoge) eiwitproductie is van belang om een rendabele bedrijfsvoering te hebben. Dit vereist een goede benutting,die middels de kringloopwijzer is te volgen, Een goede bemesting op perceelsnivo is vereist, dus zeker niet afbouwen. Meer dierlijke mest zou veel kunstmest kunnen vervangen. Maar helaas: de regeltjes.....

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.