Fanatiek weiden op jonge grasmat levert minder methaan


De methaanproductie werd met speciale apparatuur, verbonden aan de koeien, gemeten (foto Dr. Karsten Malisch)
donderdag, 15 april, 2021

Koeien weiden hoeft niet te leiden tot een hogere methaanuitstoot per kg melk dan koeien voeren met een mais- en krachtvoerrijk stalrantsoen. Dit blijkt uit Duits promotieonderzoek.

‘In diverse internationale studies is de methaanuitstoot van koeien op een grasrantsoen hoger dan op een maisrijk rantsoen’, zo vertelt Friedhelm Taube, hoofd van de vakgroep grasland en voedergewassen van de universiteit in Kiel. Taube is in Nederland verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder hoogleraar Grassbased Dairy Systems. ‘Maar die hoge methaanproductie op grasrantsoenen komt omdat de koeien suboptimaal gras gevoerd krijgen. Daardoor is de pensfermentatie hoog waardoor er veel methaan wordt gevormd. Bovendien valt de melkproductie vaak tegen.’

Jonge grasmat en dagelijks omweiden

Taube en zijn onderzoeksteam besloten daarom uit te zoeken wat de methaanproductie is bij optimalere omstandigheden. Op het biologische proefbedrijf Lindhof werden daarom jerseykoeien fanatiek beweid op jonge grasklaverpercelen en percelen met kruidenrijk grasland. De grasmat was maximaal twee jaar oud en dagelijks werden de koeien omgeweid op een van de 15 percelen. De koeien kregen bovendien erg jong gras aangeboden dat nog net niet in het derde bladstadium was. In de stal werd maximaal 2 kg krachtvoer bijgevoerd. De methaanproductie werd met speciale apparatuur, verbonden aan de koeien, gemeten.

Dankzij het intensieve beweidingsysteem en het kwaliteitsgras lag de gemiddelde dagproductie op 30 kg meetmelk per koe per dag. Door de relatief hoge productie bedroeg de methaanproductie minder dan 10 gram per kg meetmelk.

Efficiënte jerseykoe

‘Die tien gram methaan per kg meetmelk is flink lager dan in de meeste andere methaanonderzoeken’, aldus een enthousiaste Taube. ‘Het toont aan dat je met optimaal grasmanagement en met de beste grasgenetica echt iets kan doen aan de methaanuitstoot.’ Taube is nog stelliger als hij stelt dat ook de jerseykoe bijdraagt aan de milieuwinst. ‘De jersey is een echte graaskoe. Bovendien heeft ze 10 tot 15 procent minder voer nodig dan haar holsteincollega. Reken je de methaanuitstoot om naar kilo lichaamsgewicht, dan is de jersey met haar 430 kg nog meer in het voordeel ten opzichte van een holsteinkoe van 650 kilo.’ Ook andere rassen die kleinere koeien geven of kruislingkoeien zijn volgens Taube in het voordeel.

Hogere opname van kruidenrijk gras

Tijdens het onderzoek werd ook gekeken naar de methaanuitstoot van koeien die grazen op percelen met kruidenrijk grasland. In de percelen groeiden acht kruiden zoals cichorei, klaver en weegbree. ‘De koeien vraten meer kg droge stof van deze percelen dan van de grasklaverpercelen, waardoor de uiteindelijke melkproductie hoger lag’, zo vertelt Taube. ‘De methaanuitstoot was eveneens hoger, maar door meer melk was de methaanuitstoot per kg melk vergelijkbaar met die van koeien die graasden op de grasklaverpercelen.’ De hogere opname was volgens Taube het gevolg van de betere smakelijkheid van de kruidenrijke percelen. ‘Ook de droge zomer speelde een rol. Het dieperwortelende, kruidenrijke grasland bleef langer fris en had minder last van de droogte.’

Weidegang kan rol spelen in verlagen voetafdruk

Volgens Taube kan jong gras in een akkerbouwplan een belangrijke bijdrage leveren aan een lagere ecologische voetafdruk voor de landbouw. ‘Grasklaver legt koolstof vast, levert een goede eiwitkwaliteit en zorgt voor biodiversteit. Vooral jonge rode klaver in weide percelen zorgt voor een specifieke eiwitkwaliteit die je kunt vergelijken met soja. Weiden van koeien is bovendien goed voor het dierwelzijn en verhoogt de levensduur. Als je die hogere levensduur per koe ook nog meerekent, kan optimaal weiden in jong grasland echt een bijdrage leveren in het verlagen van ecologische voetafdruk.’


0 reacties

De methaanproductie werd met speciale apparatuur, verbonden aan de koeien, gemeten (foto Dr. Karsten Malisch)
donderdag, 15 april, 2021

Koeien weiden hoeft niet te leiden tot een hogere methaanuitstoot per kg melk dan koeien voeren met een mais- en krachtvoerrijk stalrantsoen. Dit blijkt uit Duits promotieonderzoek.

‘In diverse internationale studies is de methaanuitstoot van koeien op een grasrantsoen hoger dan op een maisrijk rantsoen’, zo vertelt Friedhelm Taube, hoofd van de vakgroep grasland en voedergewassen van de universiteit in Kiel. Taube is in Nederland verbonden aan de Wageningen Universiteit als bijzonder hoogleraar Grassbased Dairy Systems. ‘Maar die hoge methaanproductie op grasrantsoenen komt omdat de koeien suboptimaal gras gevoerd krijgen. Daardoor is de pensfermentatie hoog waardoor er veel methaan wordt gevormd. Bovendien valt de melkproductie vaak tegen.’

Jonge grasmat en dagelijks omweiden

Taube en zijn onderzoeksteam besloten daarom uit te zoeken wat de methaanproductie is bij optimalere omstandigheden. Op het biologische proefbedrijf Lindhof werden daarom jerseykoeien fanatiek beweid op jonge grasklaverpercelen en percelen met kruidenrijk grasland. De grasmat was maximaal twee jaar oud en dagelijks werden de koeien omgeweid op een van de 15 percelen. De koeien kregen bovendien erg jong gras aangeboden dat nog net niet in het derde bladstadium was. In de stal werd maximaal 2 kg krachtvoer bijgevoerd. De methaanproductie werd met speciale apparatuur, verbonden aan de koeien, gemeten.

Dankzij het intensieve beweidingsysteem en het kwaliteitsgras lag de gemiddelde dagproductie op 30 kg meetmelk per koe per dag. Door de relatief hoge productie bedroeg de methaanproductie minder dan 10 gram per kg meetmelk.

Efficiënte jerseykoe

‘Die tien gram methaan per kg meetmelk is flink lager dan in de meeste andere methaanonderzoeken’, aldus een enthousiaste Taube. ‘Het toont aan dat je met optimaal grasmanagement en met de beste grasgenetica echt iets kan doen aan de methaanuitstoot.’ Taube is nog stelliger als hij stelt dat ook de jerseykoe bijdraagt aan de milieuwinst. ‘De jersey is een echte graaskoe. Bovendien heeft ze 10 tot 15 procent minder voer nodig dan haar holsteincollega. Reken je de methaanuitstoot om naar kilo lichaamsgewicht, dan is de jersey met haar 430 kg nog meer in het voordeel ten opzichte van een holsteinkoe van 650 kilo.’ Ook andere rassen die kleinere koeien geven of kruislingkoeien zijn volgens Taube in het voordeel.

Hogere opname van kruidenrijk gras

Tijdens het onderzoek werd ook gekeken naar de methaanuitstoot van koeien die grazen op percelen met kruidenrijk grasland. In de percelen groeiden acht kruiden zoals cichorei, klaver en weegbree. ‘De koeien vraten meer kg droge stof van deze percelen dan van de grasklaverpercelen, waardoor de uiteindelijke melkproductie hoger lag’, zo vertelt Taube. ‘De methaanuitstoot was eveneens hoger, maar door meer melk was de methaanuitstoot per kg melk vergelijkbaar met die van koeien die graasden op de grasklaverpercelen.’ De hogere opname was volgens Taube het gevolg van de betere smakelijkheid van de kruidenrijke percelen. ‘Ook de droge zomer speelde een rol. Het dieperwortelende, kruidenrijke grasland bleef langer fris en had minder last van de droogte.’

Weidegang kan rol spelen in verlagen voetafdruk

Volgens Taube kan jong gras in een akkerbouwplan een belangrijke bijdrage leveren aan een lagere ecologische voetafdruk voor de landbouw. ‘Grasklaver legt koolstof vast, levert een goede eiwitkwaliteit en zorgt voor biodiversteit. Vooral jonge rode klaver in weide percelen zorgt voor een specifieke eiwitkwaliteit die je kunt vergelijken met soja. Weiden van koeien is bovendien goed voor het dierwelzijn en verhoogt de levensduur. Als je die hogere levensduur per koe ook nog meerekent, kan optimaal weiden in jong grasland echt een bijdrage leveren in het verlagen van ecologische voetafdruk.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.