Eurofins berekent vem-correctie voor kruidenrijk gras


De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt door Eurofins te laag ingeschat
donderdag, 26 augustus, 2021

Eurofins Agro heeft samen met Agrifirm vuistregels opgesteld om de berekende vem-waarde van kruidenrijk gras te corrigeren.

De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt volgens Eurofins lager ingeschat dan dat deze in werkelijkheid is. Dit is ook de ervaring van veehouders in de praktijk. Met een correctie, op basis van de verteringscoëfficiënt van de organische stof en het gehalte ruw as, sluit de berekende voederwaarde beter aan bij de werkelijke voederwaarde.

Veel mineralen, hoog ruw as

Eurofins berekent de vem-waarde van graskuilen op basis van de verteringscoëfficiënt van de organische stof en corrigeert deze voor het gehalte aan ruw as. Een hoger ruwasgehalte betekent een lagere vem. De ruwasfractie bestaat echter niet alleen uit zand, maar ook uit mineralen. Kruidenrijk gras is in vergelijking met gras veel rijker aan mineralen en sporenelementen, wat leidt tot een relatief hoog ruwasgehalte en een te grote verlaging van de vem-waarde.

Verder kijken dan papier

Met deze kennis heeft Eurofins vuistregels opgesteld waarmee de vem- waarde van kruidenrijk gras kan worden gecorrigeerd. Klik hier om deze vuistregels te downloaden van de site van Eurofins. Het analyselaboratorium adviseert veehouders om bij het beoordelen van de voederwaarde van kruidenrijk gras altijd verder te kijken dan de vem-waarde op papier. Kruidenrijke kuilen met 850 tot 900 vem kunnen in de praktijk prima melken, zelfs bij hoogproductieve koeien.

IJklijnen goed bruikbaar

De vuistregels van Eurofins zijn gebaseerd op analyses van tientallen kuilen en versgrasmonsters. De voederwaarde van deze monsters is bepaald met behulp van NIRS, maar als referentie ook via de nat-chemische methode in het laboratorium. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de NIRS-ijklijnen die Eurofins gebruikt voor het bepalen van de voederwaarde van gras, ook bruikbaar zijn voor kruidenrijk gras. Alleen de vem-waarde bleek niet goed overeen te stemmen.

 


0 reacties

De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt door Eurofins te laag ingeschat
donderdag, 26 augustus, 2021

Eurofins Agro heeft samen met Agrifirm vuistregels opgesteld om de berekende vem-waarde van kruidenrijk gras te corrigeren.

De vem-waarde van kruidenrijk gras wordt volgens Eurofins lager ingeschat dan dat deze in werkelijkheid is. Dit is ook de ervaring van veehouders in de praktijk. Met een correctie, op basis van de verteringscoëfficiënt van de organische stof en het gehalte ruw as, sluit de berekende voederwaarde beter aan bij de werkelijke voederwaarde.

Veel mineralen, hoog ruw as

Eurofins berekent de vem-waarde van graskuilen op basis van de verteringscoëfficiënt van de organische stof en corrigeert deze voor het gehalte aan ruw as. Een hoger ruwasgehalte betekent een lagere vem. De ruwasfractie bestaat echter niet alleen uit zand, maar ook uit mineralen. Kruidenrijk gras is in vergelijking met gras veel rijker aan mineralen en sporenelementen, wat leidt tot een relatief hoog ruwasgehalte en een te grote verlaging van de vem-waarde.

Verder kijken dan papier

Met deze kennis heeft Eurofins vuistregels opgesteld waarmee de vem- waarde van kruidenrijk gras kan worden gecorrigeerd. Klik hier om deze vuistregels te downloaden van de site van Eurofins. Het analyselaboratorium adviseert veehouders om bij het beoordelen van de voederwaarde van kruidenrijk gras altijd verder te kijken dan de vem-waarde op papier. Kruidenrijke kuilen met 850 tot 900 vem kunnen in de praktijk prima melken, zelfs bij hoogproductieve koeien.

IJklijnen goed bruikbaar

De vuistregels van Eurofins zijn gebaseerd op analyses van tientallen kuilen en versgrasmonsters. De voederwaarde van deze monsters is bepaald met behulp van NIRS, maar als referentie ook via de nat-chemische methode in het laboratorium. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de NIRS-ijklijnen die Eurofins gebruikt voor het bepalen van de voederwaarde van gras, ook bruikbaar zijn voor kruidenrijk gras. Alleen de vem-waarde bleek niet goed overeen te stemmen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.