Effect smalle weegbree op jongvee onderzocht


Smalle weegbree heeft mogelijk een remmend effect op de uitscheiding van maagdarmwormeieren
maandag, 21 juni, 2021

Op Dairy Campus is een onderzoeksproject gestart met drachtig jongvee dat weidt op percelen met een mengsel van Engels raaigras en smalle weegbree.

Er wordt onder andere bekeken wat het effect van weiden op productief kruidenrijk grasland is op de algemene gezondheid en de groei en ontwikkeling van jongvee.

Remmend effect maagdarmwormen

Daarnaast wordt er gekeken naar de uitscheiding van maagdarmwormeieren. Smalle weegbree zou daar namelijk een remmend effect op hebben. Verder leggen sensoren het gedrag vast zoals vreten, herkauwen en inactief. De resultaten van weiden op een mengsel van Engels raaigras met vijf kilo smalleweegbreezaad per hectare worden vergeleken met een weidemengsel van alleen Engels raai. Voor de proef zijn twee keer twee percelen ingericht waarop vier groepen drachtig jongvee twee perioden van zes weken roterend standweiden.

Biodiversiteit en precisiegraslandbeheer

Naast de effecten van productief kruidenrijk grasland op het jongvee, richt het onderzoek zich ook op de effecten op bodemkwaliteit, biodiversiteit, opbrengst en gewaskwaliteit. Ook de heterogeniteit van de percelen (bossen) en het effect op voorkomen van insecten en effect op persistentie van de smalle weegbree zijn onderdeel van het onderzoek. De onderzoekers willen zo een beter beeld krijgen van de positieve bijdrage van productief kruidenrijk grasland. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe kennis en tools om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in melkveehouderijbedrijven.


0 reacties

Smalle weegbree heeft mogelijk een remmend effect op de uitscheiding van maagdarmwormeieren
maandag, 21 juni, 2021

Op Dairy Campus is een onderzoeksproject gestart met drachtig jongvee dat weidt op percelen met een mengsel van Engels raaigras en smalle weegbree.

Er wordt onder andere bekeken wat het effect van weiden op productief kruidenrijk grasland is op de algemene gezondheid en de groei en ontwikkeling van jongvee.

Remmend effect maagdarmwormen

Daarnaast wordt er gekeken naar de uitscheiding van maagdarmwormeieren. Smalle weegbree zou daar namelijk een remmend effect op hebben. Verder leggen sensoren het gedrag vast zoals vreten, herkauwen en inactief. De resultaten van weiden op een mengsel van Engels raaigras met vijf kilo smalleweegbreezaad per hectare worden vergeleken met een weidemengsel van alleen Engels raai. Voor de proef zijn twee keer twee percelen ingericht waarop vier groepen drachtig jongvee twee perioden van zes weken roterend standweiden.

Biodiversiteit en precisiegraslandbeheer

Naast de effecten van productief kruidenrijk grasland op het jongvee, richt het onderzoek zich ook op de effecten op bodemkwaliteit, biodiversiteit, opbrengst en gewaskwaliteit. Ook de heterogeniteit van de percelen (bossen) en het effect op voorkomen van insecten en effect op persistentie van de smalle weegbree zijn onderdeel van het onderzoek. De onderzoekers willen zo een beter beeld krijgen van de positieve bijdrage van productief kruidenrijk grasland. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe kennis en tools om biodiversiteit en precisiegraslandbeheer te integreren in melkveehouderijbedrijven.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.