Druppelirrigatie in grasland voor grutto én grasopbrengst


De waterslangen worden ingegraven en worden gevuld via een waterpomp
vrijdag, 12 maart, 2021

Uit ervaringen met druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen blijkt dat er tot wel 90 procent minder water nodig is dan wanneer water wordt gegeven via een beregeningshaspel. De interesse voor druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen neemt daarom flink toe, maar toepassing bij grasland is nog nieuw. 

Dit voorjaar wordt bij melkveehouder Chiel Kamphuis in Geesteren een start gemaakt met de aanleg van druppelirrigatie in een graslandperceel. Het systeem moet bijdragen aan voldoende grasgroei en daarmee aan een gunstig foerageergebied voor de grutto in het voorjaar en een hogere grasopbrengst in de droge zomer.

Onvoldoende voedsel voor kuikens

‘We hebben er afgelopen jaren alles aan gedaan om de weidevogels te beschermen’, zo legt Kamphuis uit. ‘We zochten nesten op met een drone en zetten een raster om predatoren uit het perceel te houden. De kuikens kwamen uit, maar er werd er geen een volwassen, omdat er onvoldoende voedsel was door de droogte.’

Het idee om een perceel te voorzien van druppelirrigatie kwam van Hennie Schröder, die als vrijwilliger betrokken is bij Vogelwerkgroep Geesteren. ‘Om voldoende voedsel te hebben voor de jonge kuikens moet je het bodemleven en de plantgroei stimuleren. Dat kan alleen als er voldoende water is’, aldus Schröder. ‘Maar water is hier schaars, dus wat er is, moet je efficiënt inzetten. Een webinar over druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen bracht me op het idee om dit toe te passen voor grasland.’

Efficiënt omgaan met water

De interesse voor druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen neemt flink toe, maar een vraag voor toepassing bij grasland had Boike Damhuis, irrigatiespecialist bij Veha Plastics, niet eerder gehad. ‘Het mooie van dit project is dat we niet alleen insteken op productieverbetering van het gewas, maar ook op verbetering van de leefomgeving van de grutto.’

De planning is dat uiteindelijk ruim 5 hectare grasland wordt voorzien van druppelslangen die op een diepte van 40 cm en op een afstand van 80 cm van elkaar onder het maaioppervlak worden gelegd. Via een pomp met ontijzeringsinstallatie wordt vervolgens op gezette tijden water in het irrigatiesysteem gepompt. ‘We moeten gaan uitzoeken hoe vaak en hoeveel water er nodig zal zijn. Maar we weten uit ervaring met akkerbouwgewassen dat bij druppelirrigatie tot wel 90 procent minder water nodig is dan bij water dat gegeven wordt via een beregeningshaspel.’

Een derde meeropbrengst

Op het perceel komen van nature al veel weidevogels voor. Om ze dit voorjaar niet te storen wordt dit jaar een proefveld aangelegd en dit najaar het volledige perceel aangepast. ‘We hebben afgesproken dat ik 25 procent van het perceel inzaai met een kruidenmengsel, de overige 75 procent met een gangbaar grasmengsel. Van die 75 procent hoop ik door de druppelirrigatie een derde meer opbrengst te halen. Ik verwacht vooral ook de droogteschade te kunnen voorkomen’, aldus Kamphuis.

Kamphuis melkt 80 koeien op 35 hectare, maar moest door de droogte afgelopen jaar voer aankopen.

Bemesting via de druppelslangen

Van het perceel wordt zowel de opbrengst als de kwaliteit gemeten. ‘Het eerste jaar zal vooral een proefjaar zijn’, stelt Damhuis. ‘Een perceel maak je al snel te nat en je moet wel de draagkracht behouden om maaien of weidegang mogelijk te houden.’ Het systeem moet volgens Damhuis wel tien tot twintig jaar operatief kunnen zijn.

‘Ook bemesting via de druppelslangen hoort tot de mogelijkheden. Ook voor ons is het een uniek project en we zijn erg nieuwsgierig naar de resultaten.’


0 reacties

Druppelirrigatie kan tot 90 procent water besparen ten opzichte van de inzet van een beregeningshaspel
vrijdag, 12 maart, 2021

Uit ervaringen met druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen blijkt dat er tot wel 90 procent minder water nodig is dan wanneer water wordt gegeven via een beregeningshaspel. De interesse voor druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen neemt daarom flink toe, maar toepassing bij grasland is nog nieuw. 

Dit voorjaar wordt bij melkveehouder Chiel Kamphuis in Geesteren een start gemaakt met de aanleg van druppelirrigatie in een graslandperceel. Het systeem moet bijdragen aan voldoende grasgroei en daarmee aan een gunstig foerageergebied voor de grutto in het voorjaar en een hogere grasopbrengst in de droge zomer.

Onvoldoende voedsel voor kuikens

‘We hebben er afgelopen jaren alles aan gedaan om de weidevogels te beschermen’, zo legt Kamphuis uit. ‘We zochten nesten op met een drone en zetten een raster om predatoren uit het perceel te houden. De kuikens kwamen uit, maar er werd er geen een volwassen, omdat er onvoldoende voedsel was door de droogte.’

Het idee om een perceel te voorzien van druppelirrigatie kwam van Hennie Schröder, die als vrijwilliger betrokken is bij Vogelwerkgroep Geesteren. ‘Om voldoende voedsel te hebben voor de jonge kuikens moet je het bodemleven en de plantgroei stimuleren. Dat kan alleen als er voldoende water is’, aldus Schröder. ‘Maar water is hier schaars, dus wat er is, moet je efficiënt inzetten. Een webinar over druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen bracht me op het idee om dit toe te passen voor grasland.’

Efficiënt omgaan met water

De interesse voor druppelirrigatie bij akkerbouwgewassen neemt flink toe, maar een vraag voor toepassing bij grasland had Boike Damhuis, irrigatiespecialist bij Veha Plastics, niet eerder gehad. ‘Het mooie van dit project is dat we niet alleen insteken op productieverbetering van het gewas, maar ook op verbetering van de leefomgeving van de grutto.’

De planning is dat uiteindelijk ruim 5 hectare grasland wordt voorzien van druppelslangen die op een diepte van 40 cm en op een afstand van 80 cm van elkaar onder het maaioppervlak worden gelegd. Via een pomp met ontijzeringsinstallatie wordt vervolgens op gezette tijden water in het irrigatiesysteem gepompt. ‘We moeten gaan uitzoeken hoe vaak en hoeveel water er nodig zal zijn. Maar we weten uit ervaring met akkerbouwgewassen dat bij druppelirrigatie tot wel 90 procent minder water nodig is dan bij water dat gegeven wordt via een beregeningshaspel.’

Een derde meeropbrengst

Op het perceel komen van nature al veel weidevogels voor. Om ze dit voorjaar niet te storen wordt dit jaar een proefveld aangelegd en dit najaar het volledige perceel aangepast. ‘We hebben afgesproken dat ik 25 procent van het perceel inzaai met een kruidenmengsel, de overige 75 procent met een gangbaar grasmengsel. Van die 75 procent hoop ik door de druppelirrigatie een derde meer opbrengst te halen. Ik verwacht vooral ook de droogteschade te kunnen voorkomen’, aldus Kamphuis.

Kamphuis melkt 80 koeien op 35 hectare, maar moest door de droogte afgelopen jaar voer aankopen.

Bemesting via de druppelslangen

Van het perceel wordt zowel de opbrengst als de kwaliteit gemeten. ‘Het eerste jaar zal vooral een proefjaar zijn’, stelt Damhuis. ‘Een perceel maak je al snel te nat en je moet wel de draagkracht behouden om maaien of weidegang mogelijk te houden.’ Het systeem moet volgens Damhuis wel tien tot twintig jaar operatief kunnen zijn.

‘Ook bemesting via de druppelslangen hoort tot de mogelijkheden. Ook voor ons is het een uniek project en we zijn erg nieuwsgierig naar de resultaten.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.