Dierlijke mest uitrijden nu niet zinvol


Alleen op percelen waarop veel gras is geoogst en die geen problemen hadden met droogte is het zinvol om drijfmest toe te dienen
woensdag, 20 augustus, 2014

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) van LTO Nederland adviseert veehouders om geen dierlijke mest meer uit te rijden.

Tot 31 augustus 2014 mag nog dierlijke mest worden uitgereden op grasland. Volgens het CBGV zal de werking en benutting van de stikstof echter beperkt zijn. Door de langere nawerking van dierlijke mest, tot vier snedes na toediening, is de kans op een goede benutting in het voorjaar veel hoger. Ook is de stikstofnalevering in het najaar hoger door de hoge bodemtemperatuur.

Kunstmest past beter

Specifiek in deze periode na droogte, heeft gras vooral behoefte aan vocht en minder aan mest. Het CBGV geeft aan dat (kortwerkende) kunstmest in dit geval veel beter zou passen.

Drijfmest bewaren tot volgend jaar

Voor een goede mestbenutting is de CBGV een voorstander om, als het even kan, de mest in de opslag te houden voor volgend jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste.

Wel drijfmest op hoogproductieve percelen

Er zijn een aantal percelen waar dit jaar al heel veel gras is geoogst. Als deze percelen weinig last van droogte hebben gehad zijn daar heel veel meststoffen onttrokken. Daar is een laatste drijfmestgift volgens het CBGV nog wel op zijn plaats om de P- en K-onttrekking aan te vullen. Extra kunstmeststikstof strooien is voor veel veehouders niet weggelegd, omdat de gebruiksruimte vaak al volledig benut is.


0 reacties

Alleen op percelen waarop veel gras is geoogst en die geen problemen hadden met droogte is het zinvol om drijfmest toe te dienen
woensdag, 20 augustus, 2014

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) van LTO Nederland adviseert veehouders om geen dierlijke mest meer uit te rijden.

Tot 31 augustus 2014 mag nog dierlijke mest worden uitgereden op grasland. Volgens het CBGV zal de werking en benutting van de stikstof echter beperkt zijn. Door de langere nawerking van dierlijke mest, tot vier snedes na toediening, is de kans op een goede benutting in het voorjaar veel hoger. Ook is de stikstofnalevering in het najaar hoger door de hoge bodemtemperatuur.

Kunstmest past beter

Specifiek in deze periode na droogte, heeft gras vooral behoefte aan vocht en minder aan mest. Het CBGV geeft aan dat (kortwerkende) kunstmest in dit geval veel beter zou passen.

Drijfmest bewaren tot volgend jaar

Voor een goede mestbenutting is de CBGV een voorstander om, als het even kan, de mest in de opslag te houden voor volgend jaar. Voldoende mestopslagcapaciteit is daarbij een vereiste.

Wel drijfmest op hoogproductieve percelen

Er zijn een aantal percelen waar dit jaar al heel veel gras is geoogst. Als deze percelen weinig last van droogte hebben gehad zijn daar heel veel meststoffen onttrokken. Daar is een laatste drijfmestgift volgens het CBGV nog wel op zijn plaats om de P- en K-onttrekking aan te vullen. Extra kunstmeststikstof strooien is voor veel veehouders niet weggelegd, omdat de gebruiksruimte vaak al volledig benut is.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.