Circa 500 veehouders gaan maisteelt met satelliet volgen


Op basis van de rapportages van Agrility is de maisopbrengst beter in te schatten
maandag, 17 januari, 2022

Op basis van het huidige aantal aanmeldingen schat zaaizaadleverancier Limagrain in dat komend teeltseizoen circa 400 tot 500 veehouders de maisteelt met de satelliet gaan volgen.

Onder de naam Agrility kunnen maistelers vanaf komend groeiseizoen bij Limagrain praktische rapportages krijgen over de groei, afrijping en opbrengst van hun maispercelen. Met hulp van satellieten, weerstations, historische en actuele bodemdata en rekenmodellen volgt een nauwkeurige voorspelling voor ds-percentage en ds-opbrengst.

Innovatieve veehouderij

De grote belangstelling voor de nieuwe service heeft Jos Groot Koerkamp van Limagrain verrast. ‘Hiermee zie je weer dat de Nederlandse veehouderij innovatief is en dit graag probeert. Dat is ook de reden waarom Limagrain binnen Europa dit als eerste in Nederland uitrolt, zelfs eerder dan in thuisland Frankrijk.’

Oogstmoment beter plannen

De rapportages uit Agrility helpen volgens Groot Koerkamp om het oogstmoment beter te plannen en de verwachte opbrengst beter in te schatten. ‘Hierdoor kunnen veehouders bijvoorbeeld besluiten om een paar hectare te laten staan voor ccm of mks als de opbrengst hoger is dan verwacht. Ook kunnen maistelers met de informatie in hun teeltmanagement bijvoorbeeld plaatsspecifiek ingrijpen of na de oogst structureel werken aan bodemverbetering.’

Tien euro per hectare

Agrility is vanaf 2022 exclusief beschikbaar voor telers van Limagrainrassen en kost tien euro per hectare. Mais is het eerste gewas waarvoor Limagrain de technologie uitrolt. Later zullen bijvoorbeeld ook granen volgen.


0 reacties

Op basis van de rapportages van Agrility is de maisopbrengst beter in te schatten
maandag, 17 januari, 2022

Op basis van het huidige aantal aanmeldingen schat zaaizaadleverancier Limagrain in dat komend teeltseizoen circa 400 tot 500 veehouders de maisteelt met de satelliet gaan volgen.

Onder de naam Agrility kunnen maistelers vanaf komend groeiseizoen bij Limagrain praktische rapportages krijgen over de groei, afrijping en opbrengst van hun maispercelen. Met hulp van satellieten, weerstations, historische en actuele bodemdata en rekenmodellen volgt een nauwkeurige voorspelling voor ds-percentage en ds-opbrengst.

Innovatieve veehouderij

De grote belangstelling voor de nieuwe service heeft Jos Groot Koerkamp van Limagrain verrast. ‘Hiermee zie je weer dat de Nederlandse veehouderij innovatief is en dit graag probeert. Dat is ook de reden waarom Limagrain binnen Europa dit als eerste in Nederland uitrolt, zelfs eerder dan in thuisland Frankrijk.’

Oogstmoment beter plannen

De rapportages uit Agrility helpen volgens Groot Koerkamp om het oogstmoment beter te plannen en de verwachte opbrengst beter in te schatten. ‘Hierdoor kunnen veehouders bijvoorbeeld besluiten om een paar hectare te laten staan voor ccm of mks als de opbrengst hoger is dan verwacht. Ook kunnen maistelers met de informatie in hun teeltmanagement bijvoorbeeld plaatsspecifiek ingrijpen of na de oogst structureel werken aan bodemverbetering.’

Tien euro per hectare

Agrility is vanaf 2022 exclusief beschikbaar voor telers van Limagrainrassen en kost tien euro per hectare. Mais is het eerste gewas waarvoor Limagrain de technologie uitrolt. Later zullen bijvoorbeeld ook granen volgen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.