Bodem met organische stof houdt vocht beter vast


Gebruik van stalmest draagt bij aan het beter vasthouden van vocht door de bodem
donderdag, 28 mei, 2020

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Een goede bodemstructuur is dan ook essentieel voor een optimale mineralenbenutting, zo stellen adviseurs die betrokken zijn bij de KringloopWijzer.

Organische stof bindt nutriënten en water

Zeker nu voor het derde jaar op rij droogte de gewasgroei remt, zijn duidelijke verschillen te zien in percelen met een hoog of juist laag organisch stofgehalte.

Meer organische stof in de bodem levert naast een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit, ook een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Organische stof bindt nutriënten en water. Door een hoger gehalte organische stof kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel. Dit zorgt voor minder droogteschade in droge zomers.

Aanvullen met compost of stalmest

Jaarlijks wordt een tot vier procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder andere aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest en/of compost. Compost heeft als voordeel dat het veel effectieve organische stof bevat. Andere maatregelen betreffen bijvoorbeeld het toepassen van een goede groenbemester na mais, meer grasteelt, strokenteelt of niet-kerende grondbewerking, leeftijd van de zode van blijvend grasland verhogen, gebruik van vaste mest, maar ook gebruik van slootmaaisel als bemesting. Koeien & Kansen-bedrijven proberen met dit soort maatregelen het organischestofgehalte van bepaalde percelen te verhogen. Dit wordt ook gemonitord op deze bedrijven.

Behoefte aan beregenen neemt af

De maatregelen leiden tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en van de aanvoer van mineralen. Ze dragen bij aan een verbetering van de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen op het perceel. Dit heeft als voordeel dat het beschikbare water beter vastgehouden wordt, waardoor de behoefte aan beregenen in droge periodes afneemt. Bovendien vormen de maatregelen een stimulans voor het bodemleven. De grond wordt luchtiger en er ontstaat een betere beworteling. Er zullen minder plassen op het land komen te staan na een hevige regenbui.

Deze informatie is afkomstig van adviseurs en/of onderzoekers van het project KringloopWijzer en maakt onderdeel uit van een serie KringloopTips. 


0 reacties

Gebruik van stalmest draagt bij aan het beter vasthouden van vocht door de bodem
donderdag, 28 mei, 2020

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Een goede bodemstructuur is dan ook essentieel voor een optimale mineralenbenutting, zo stellen adviseurs die betrokken zijn bij de KringloopWijzer.

Organische stof bindt nutriënten en water

Zeker nu voor het derde jaar op rij droogte de gewasgroei remt, zijn duidelijke verschillen te zien in percelen met een hoog of juist laag organisch stofgehalte.

Meer organische stof in de bodem levert naast een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit, ook een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Organische stof bindt nutriënten en water. Door een hoger gehalte organische stof kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel. Dit zorgt voor minder droogteschade in droge zomers.

Aanvullen met compost of stalmest

Jaarlijks wordt een tot vier procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder andere aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest en/of compost. Compost heeft als voordeel dat het veel effectieve organische stof bevat. Andere maatregelen betreffen bijvoorbeeld het toepassen van een goede groenbemester na mais, meer grasteelt, strokenteelt of niet-kerende grondbewerking, leeftijd van de zode van blijvend grasland verhogen, gebruik van vaste mest, maar ook gebruik van slootmaaisel als bemesting. Koeien & Kansen-bedrijven proberen met dit soort maatregelen het organischestofgehalte van bepaalde percelen te verhogen. Dit wordt ook gemonitord op deze bedrijven.

Behoefte aan beregenen neemt af

De maatregelen leiden tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en van de aanvoer van mineralen. Ze dragen bij aan een verbetering van de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen op het perceel. Dit heeft als voordeel dat het beschikbare water beter vastgehouden wordt, waardoor de behoefte aan beregenen in droge periodes afneemt. Bovendien vormen de maatregelen een stimulans voor het bodemleven. De grond wordt luchtiger en er ontstaat een betere beworteling. Er zullen minder plassen op het land komen te staan na een hevige regenbui.

Deze informatie is afkomstig van adviseurs en/of onderzoekers van het project KringloopWijzer en maakt onderdeel uit van een serie KringloopTips. 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.