Biodiversiteit gebaat bij natuur- én landbouwgrasland


Een perceel grasland in het veenweidegebied bevat meer soorten dan een perceel met natuurgrasland
maandag, 20 september, 2021

Een combinatie van landbouw- en natuurgrasland zorgt in het veenweidegebied voor een grotere biodiversiteit in planten en in bodemleven. 

Daarnaast zijn landbouwgronden sneller in staat om overvloedig regenwater op te nemen dan natuurgronden dankzij een actiever bodemleven. Het zijn conclusies uit het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker Veehouderij Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.

Veel soorten in landbouwgrasland

Een gemiddeld landbouwgraslandperceel op veen bevat meer soorten bodemleven plus planten en heeft ook een groter aantal bodemorganismen dan een gemiddeld perceel natuurgras op veen. Maar natuurpercelen kunnen juist van perceel tot perceel veel verschillende soorten bevatten. ‘Het ene perceel is droog, het andere juist nat en dat zorgt voor verschillende soorten op regioniveau. Binnen landbouwgraslanden is dat verschil niet groot, boeren beheren hun gronden eigenlijk allemaal min of meer op dezelfde manier’, zo legt Joachim Deru uit. De onderzoeker promoveerde afgelopen week op het onderwerp.

Snellere wateropname

Deru bepleit daarom dat landbouw en natuur meer samenwerken bij gebiedsontwikkeling waar meer biodiversiteit het streven is. ‘In landbouwgronden zit veel meer bodemleven. Dat bodemleven is goed voor de weidevogels en vergroot bovendien de sponswerking van de bodem. Vergeleken met de dichtere, vastere bodems van natuurgebieden nemen landbouwgraslanden tot vijf maal sneller het overtollige regenwater op.’

Veengrond lastig te verschralen

Deru onderzocht twintig landbouwgraslanden en twintig natuurgraslanden in het westelijk veenweidegebied. Of zijn conclusie ook geldt voor andere gronden dan veen, vindt hij lastig in te schatten. ‘Veengrond is een aparte bodemsoort door de hoge nutriënten-nalevering. Het duurt jarenlang voordat veengronden echt verschralen. Vaak wordt aangenomen dat landbouw en natuur conflicteren bij het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen. Maar mijn onderzoek toont aan dat natuur en landbouw elkaar kunnen aanvullen op regio- en bedrijfsniveau.’


0 reacties

Een perceel grasland in het veenweidegebied bevat meer soorten dan een perceel met natuurgrasland
maandag, 20 september, 2021

Een combinatie van landbouw- en natuurgrasland zorgt in het veenweidegebied voor een grotere biodiversiteit in planten en in bodemleven. 

Daarnaast zijn landbouwgronden sneller in staat om overvloedig regenwater op te nemen dan natuurgronden dankzij een actiever bodemleven. Het zijn conclusies uit het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker Veehouderij Agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut.

Veel soorten in landbouwgrasland

Een gemiddeld landbouwgraslandperceel op veen bevat meer soorten bodemleven plus planten en heeft ook een groter aantal bodemorganismen dan een gemiddeld perceel natuurgras op veen. Maar natuurpercelen kunnen juist van perceel tot perceel veel verschillende soorten bevatten. ‘Het ene perceel is droog, het andere juist nat en dat zorgt voor verschillende soorten op regioniveau. Binnen landbouwgraslanden is dat verschil niet groot, boeren beheren hun gronden eigenlijk allemaal min of meer op dezelfde manier’, zo legt Joachim Deru uit. De onderzoeker promoveerde afgelopen week op het onderwerp.

Snellere wateropname

Deru bepleit daarom dat landbouw en natuur meer samenwerken bij gebiedsontwikkeling waar meer biodiversiteit het streven is. ‘In landbouwgronden zit veel meer bodemleven. Dat bodemleven is goed voor de weidevogels en vergroot bovendien de sponswerking van de bodem. Vergeleken met de dichtere, vastere bodems van natuurgebieden nemen landbouwgraslanden tot vijf maal sneller het overtollige regenwater op.’

Veengrond lastig te verschralen

Deru onderzocht twintig landbouwgraslanden en twintig natuurgraslanden in het westelijk veenweidegebied. Of zijn conclusie ook geldt voor andere gronden dan veen, vindt hij lastig in te schatten. ‘Veengrond is een aparte bodemsoort door de hoge nutriënten-nalevering. Het duurt jarenlang voordat veengronden echt verschralen. Vaak wordt aangenomen dat landbouw en natuur conflicteren bij het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen. Maar mijn onderzoek toont aan dat natuur en landbouw elkaar kunnen aanvullen op regio- en bedrijfsniveau.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.