Automatisch voeren levert per dag 3 kilo melk extra per koe op


De voeropname stijgt als gevolg van vaker voeren
donderdag, 1 juli, 2021

Met het automatisch voeren van de koeien stijgt de melkproductie met gemiddeld 3 kilo melk per koe per dag. Dat is een toename van tien procent.

De netto-opbrengst stijgt 200 euro per koe per lactatie. Dat komt neer op 8,4 procent extra ten opzichte van de situatie voordat het automatisch voersysteem operationeel werd. Dit blijkt uit een kleinschalige praktijkanalyse door Lely op 15 melkveebedrijven.

Voeropname stijgt

De cijfers zijn niet significant, maar geven volgens de machinefabrikant wel een betrouwbare indicatie van het effect van automatisch voeren, in dit geval met het Vectorsysteem van Lely. ‘Met een voerrobot kun je acht tot tien keer per dag voeren. Het systeem volgt de behoefte van de dieren en geeft vaker kleine verse porties. De voeropname gaat daardoor omhoog en dat stimuleert de melkproductie’, legt Teus van der Vlist uit. Hij is bij Lely verantwoordelijk voor de verkoop van het Vectorsysteem in de Benelux.

Niet alleen de hoeveelheid melk nam toe, uit de analyse blijkt dat ook de vet- en eiwitgehalten hoger uitkomen. Vermoedelijk is dat het gevolg van een meer gespreide opname van nutriënten en minder verstoting van ranglage dieren aan het voerhek.

Rantsoenaanpassingen niet in beeld

De toegenomen productie is waarschijnlijk van meer factoren afhankelijk, maar daar is in het onderzoek niet specifiek naar gezocht. Zo ligt het voor de hand dat bedrijven die met een Vector gaan voeren ook het rantsoen zullen aanpassen en meer of andere producten voeren. Ook een gecombineerde start met een melkrobot zou zonder twijfel de productie (positief) beïnvloeden. Deze data zijn in het onderzoek niet meegenomen. Lely richtte zich in de analyse op de veranderingen in melkproductie gedurende een periode van 18 maanden voor en 18 maanden na introductie van het voersysteem. Lely is van plan de analyse uit te breiden.

Minder brandstofverbruik

Volgens Lely pakt het rendement van een voerrobot al bij 120 melkkoeien positief uit. De investering is weliswaar fors, maar de extra melkproductie en het lagere brandstofgebruik hebben effect op de terugverdientijd. Die is volgens Van der Vlist bij 120 melkkoeien ongeveer 5 tot 6 jaar.


0 reacties

De voeropname stijgt als gevolg van vaker voeren
donderdag, 1 juli, 2021

Met het automatisch voeren van de koeien stijgt de melkproductie met gemiddeld 3 kilo melk per koe per dag. Dat is een toename van tien procent.

De netto-opbrengst stijgt 200 euro per koe per lactatie. Dat komt neer op 8,4 procent extra ten opzichte van de situatie voordat het automatisch voersysteem operationeel werd. Dit blijkt uit een kleinschalige praktijkanalyse door Lely op 15 melkveebedrijven.

Voeropname stijgt

De cijfers zijn niet significant, maar geven volgens de machinefabrikant wel een betrouwbare indicatie van het effect van automatisch voeren, in dit geval met het Vectorsysteem van Lely. ‘Met een voerrobot kun je acht tot tien keer per dag voeren. Het systeem volgt de behoefte van de dieren en geeft vaker kleine verse porties. De voeropname gaat daardoor omhoog en dat stimuleert de melkproductie’, legt Teus van der Vlist uit. Hij is bij Lely verantwoordelijk voor de verkoop van het Vectorsysteem in de Benelux.

Niet alleen de hoeveelheid melk nam toe, uit de analyse blijkt dat ook de vet- en eiwitgehalten hoger uitkomen. Vermoedelijk is dat het gevolg van een meer gespreide opname van nutriënten en minder verstoting van ranglage dieren aan het voerhek.

Rantsoenaanpassingen niet in beeld

De toegenomen productie is waarschijnlijk van meer factoren afhankelijk, maar daar is in het onderzoek niet specifiek naar gezocht. Zo ligt het voor de hand dat bedrijven die met een Vector gaan voeren ook het rantsoen zullen aanpassen en meer of andere producten voeren. Ook een gecombineerde start met een melkrobot zou zonder twijfel de productie (positief) beïnvloeden. Deze data zijn in het onderzoek niet meegenomen. Lely richtte zich in de analyse op de veranderingen in melkproductie gedurende een periode van 18 maanden voor en 18 maanden na introductie van het voersysteem. Lely is van plan de analyse uit te breiden.

Minder brandstofverbruik

Volgens Lely pakt het rendement van een voerrobot al bij 120 melkkoeien positief uit. De investering is weliswaar fors, maar de extra melkproductie en het lagere brandstofgebruik hebben effect op de terugverdientijd. Die is volgens Van der Vlist bij 120 melkkoeien ongeveer 5 tot 6 jaar.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.