Areaal natuurmengsel verdrievoudigd sinds 2016


Het aantal hectare agrarisch natuurmengsel lag in 2019 op 2300 (foto: Mark Pasveer)
dinsdag, 18 februari, 2020

Het aantal hectare dat als agrarisch natuurmengsel is aangemeld via de Landbouwtelling, lag in 2019 op ongeveer 2300.

Dat is nagenoeg een verdrievoudiging ten opzichte van 2016, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Melkstromen met eisen voor biodiversiteit

‘Meer aandacht voor kruidenrijk grasland en biodiversiteit zijn de belangrijkste oorzaken’, zo analyseert Jos Groot Koerkamp, commercieel manager veehouderij bij Limagrain. ‘De aandacht vanuit de zuivel om voor bepaalde melkstromen eisen voor biodiversiteit of een percentage kruidenrijk grasland te hanteren, heeft de vraag naar grasmengsels met kruiden fors laten stijgen.’

Ervaring opdoen met akkerranden

Volgens Groot Koerkamp starten de meeste veehouders eerst met het inzaaien van akkerranden met kruidenrijke graslandmengsels om ervaring op te doen. ‘Werken met kruiden vraagt om aanpassingen van het bemestingsregime en ook een goede afstemming van maaien en beweiden. Door eerst te ervaren hoe het werkt op het bedrijf en past bij de grondsoort, krijg je grip op de teelt. Dan kun je gemakkelijker de overstap maken om percelen volledig in te zaaien met kruidenrijke mengsels.’

Variatie in aantallen kruiden

Ook bij Limagrain steeg de vraag naar kruidenrijke mengsels afgelopen jaren fors. ‘Ons mengsel kruidenrijk grasland bevat 17 soorten verschillende kruiden. We hebben gemerkt dat de omstandigheden en de grondsoorten na een aantal jaar bepalend zijn voor welke kruiden er overblijven en welke het goed doen. Op voorhand is dat lastig te voorspellen.’ 
Zuivelondernemingen stellen voorwaarden bij kruidenrijk grasland; er moet minimaal een bepaald aantal soorten kruiden aanwezig zijn. ‘Door het grote aantal in onze mengsels blijven er eigenlijk altijd genoeg soorten over die goed aanslaan’, aldus Groot Koerkamp.


0 reacties

Het aantal hectare agrarisch natuurmengsel lag in 2019 op 2300 (foto: Mark Pasveer)
dinsdag, 18 februari, 2020

Het aantal hectare dat als agrarisch natuurmengsel is aangemeld via de Landbouwtelling, lag in 2019 op ongeveer 2300.

Dat is nagenoeg een verdrievoudiging ten opzichte van 2016, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Melkstromen met eisen voor biodiversiteit

‘Meer aandacht voor kruidenrijk grasland en biodiversiteit zijn de belangrijkste oorzaken’, zo analyseert Jos Groot Koerkamp, commercieel manager veehouderij bij Limagrain. ‘De aandacht vanuit de zuivel om voor bepaalde melkstromen eisen voor biodiversiteit of een percentage kruidenrijk grasland te hanteren, heeft de vraag naar grasmengsels met kruiden fors laten stijgen.’

Ervaring opdoen met akkerranden

Volgens Groot Koerkamp starten de meeste veehouders eerst met het inzaaien van akkerranden met kruidenrijke graslandmengsels om ervaring op te doen. ‘Werken met kruiden vraagt om aanpassingen van het bemestingsregime en ook een goede afstemming van maaien en beweiden. Door eerst te ervaren hoe het werkt op het bedrijf en past bij de grondsoort, krijg je grip op de teelt. Dan kun je gemakkelijker de overstap maken om percelen volledig in te zaaien met kruidenrijke mengsels.’

Variatie in aantallen kruiden

Ook bij Limagrain steeg de vraag naar kruidenrijke mengsels afgelopen jaren fors. ‘Ons mengsel kruidenrijk grasland bevat 17 soorten verschillende kruiden. We hebben gemerkt dat de omstandigheden en de grondsoorten na een aantal jaar bepalend zijn voor welke kruiden er overblijven en welke het goed doen. Op voorhand is dat lastig te voorspellen.’ 
Zuivelondernemingen stellen voorwaarden bij kruidenrijk grasland; er moet minimaal een bepaald aantal soorten kruiden aanwezig zijn. ‘Door het grote aantal in onze mengsels blijven er eigenlijk altijd genoeg soorten over die goed aanslaan’, aldus Groot Koerkamp.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.