Voeding

Melkveesector stoot minder stikstof en fosfaat uit

Het ruweiwitgehalte in de Nederlandse melkveerantsoenen daalde naar gemiddeld 162 gram per kg droge stof
Het ruweiwitgehalte in de Nederlandse melkveerantsoenen daalde naar gemiddeld 162 gram per kg droge stof

De stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald. De belangrijkste oorzaak is het lagere eiwitgehalte in de graskuilen van 2021.

Dit meldt het CBS in de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijk mest over het tweede kwartaal van 2022.

Vijf procent onder sectorplafond

Op basis van de omvang van de veestapel, de melkproductie en de gevoerde hoeveelheid eiwit in het tweede kwartaal van 2022 komt de stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel dit jaar uit op 269 miljoen kg. Daarmee blijft de uitstoot bijna 5 procent onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kg. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het CBS nog uit op een stikstofproductie van 275 miljoen kg.

Ruw eiwit naar 162 g per kg ds

Het CBS schrijft de daling van de stikstofuitstoot met name toe aan het lagere eiwitgehalte in de graskuilen van 2021, wat doorwerkt in het rantsoen dat in het tweede kwartaal werd gevoerd. Sinds dit kwartaal wordt ieder kwartaal een prognose van het gemiddelde ruweiwitgehalte in de Nederlandse melkveerantsoenen gepubliceerd. Over heel 2021 was dit volgens het CBS 165 gram ruw eiwit per kg droge stof. In het tweede kwartaal van 2022 was dit gedaald naar 162 gram.

Ook fosfaatuitstoot daalde

Het CBS berekende dat de fosfaatuitstoot dit jaar uitkomt op 76,2 miljoen kg. Ook dat is ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kg. De fosfaatuitstoot is eveneens gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, toen deze nog op 78,1 miljoen kg werd voorspeld.