Voeding

Hogere groei jong kalf zorgt voor meer melk als koe

Kalveren die hard groeien in de opfokperiode, presteren op latere leeftijd beter
Kalveren die hard groeien in de opfokperiode, presteren op latere leeftijd beter

Een groei van meer dan 750 gram per dag in de eerste twee levensweken van een kalf zorgt voor een hogere 305- dagen melk-, melkvet- en vet en eiwit gecorrigeerde melk (FPCM) productie in de eerste lactatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van Schothorst Feed Research (SFR).

Uit resultaten van eerdere internationale onderzoeksgroepen bleek al dat een hogere groei in de periode van de geboorte tot aan het spenen zorgde voor een hogere melkproductie in de eerste lactatie. Er was echter maar weinig bekend over de invloed van de groei tot aan het spenen op de lange termijn. Daarom onderzochten onderzoekers van SFR wat de invloed van het geboortegewicht en de groei van het kalf voor het spenen is op de melkproductie in de eerste drie lactaties.

Meer melk, meer groei

Voor het onderzoek is een dataset van 161 koeien gebruikt, geboren in de periode 2016- 2019. Het geboortegewicht heeft geen invloed op de melkproductie in de eerste lactatie, blijkt uit de resultaten van het onderzoek van SFR. De groei in de periode tot spenen bleek echter wel een groot effect te hebben. Groeiden de kalveren in de eerste negen levensweken minder dan 650 gram per dag, dan lagen de productie van melkvet en de eiwitgehalten lager dan de kalveren die in deze periode meer dan 650 gram per dag groeiden.

Daarnaast bleek dat een groei van minimaal 750 gram per dag in de eerste twee levensweken van het kalf de 305-dagen melkproductie in de eerste lactatie verhoogde. Ook de melkvetproductie en vet-en-eiwit-gecorrigeerde melkproductie (FPCM) lagen hoger dan bij de kalveren die in de eerste twee weken minder dan 750 gram per dag groeiden. De variatie in groei in de eerste levensfase verklaarde uiteindelijk een tot twee procent in de FPCM-productie in de eerste lactatie.

Langetermijneffect afhankelijk van meerdere factoren

Een hogere groei in de periode tot aan het spenen blijkt uit de resultaten ook te kunnen zorgen voor een hogere melkproductie in latere lactaties. Maar die relatie is beperkt, zo becijferde SFR. SFR geeft aan dat een hoge groei geen zekerheid geeft voor een hoge melkproductie. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat andere factoren, zoals genetica, voeding en ziekte, ook een grote invloed hebben op de melkproductie.

Minder vruchtbaar bij lagere groei

Naast de invloed van de groei op de melkproductie, werd onderzocht wat de invloed hiervan is op de vruchtbaarheid van de koe. Uit de bevindingen blijkt dat de kalveren die in de eerste negen levensweken minder dan 650 gram per dag groeiden vaker geïnsemineerd moesten worden voor een geslaagde bevruchting en ongeveer 2 weken later afkalfden dan de kalveren die in deze periode meer dan 650 gram per dag groeiden.