Veeteelt GRAS

Zolang er hergroei plaatsvindt, is er nog voldoende vocht en is het zinvol om kunstmest te strooien
Voeding  17 mei 2022
‘Bemest nu alleen bij voldoende vocht’‘Bemest alleen als gras ook echt iets met de voedingsstoffen kan. Dat wil zeggen: als je kunt beregenen of als er nog voldoende bodemvocht aanwezig is voor groei.’ Dit advies geeft Theo Courtz, melkveespecialist bij...Lees verder >
BIJ12 heeft de vergoedingen voor gangbaar en biologisch voorjaarsgras vastgesteld op respectievelijk 31 en 57 cent per kilo droge stof
Economie  16 mei 2022
Waarde voorjaarsgras historisch hoogVeehouders die voor vergoeding van faunaschade in aanmerking komen, krijgen voor voorjaarsgras van dit jaar een vergoeding van 31 cent per kilo droge stof. Voor biologisch gras is de waarde vastgesteld op 57 cent. Dit...Lees verder >
De melkveehouders Hains Koopman, Coen Hagoort en Rijk Baltus discusiëren met elkaar onder andere over de haalbaarheid van 155 gram ruw eiwit in het rantsoen
Voeding  16 mei 2022
Video: drie K&K-melkveehouders over 155 gram ruw eiwit...Onder leiding van de fictieve melkveehouder Stan de Kringloopman discussiëren drie Koeien en Kansen-deelnemers voor de camera over de haalbaarheid van 155 gram ruw eiwit in het rantsoen. Melkveehouder Rijk Baltus uit...Lees verder >
De brochure ‘Winst & Weidevogels’ beschrijft maatregelen die weidvogels actief helpen en direct toepasbaar zijn in de normale bedrijfsvoering
Voeding  16 mei 2022
Combinatie van maatregelen helpt weidevogels‘Met één maatregel red je de weidevogel niet, maar een combinatie van maatregelen kan wel werken.’ Deze conclusie trekken de samenstellers van de brochure ‘Winst & Weidevogels.’ Project Winst & Weidevogels De... 1Lees verder >
Een uitloop in de winter is in Zwitserland verplicht voor boeren die in aanmerking willen komen voor een weidepremie
Voeding  13 mei 2022
Zwitserse weidepremie: ook in de winter een uitloopZwitserse melkveehouders die aanspraak willen maken op een weidepremie, moeten hun koeien van mei tot en met oktober 26 dagen per maand weiden. Ook moeten de koeien in de periode van november tot en met april de benen...Lees verder >
De winst in tonnen droge stof door beregenen weegt niet snel op tegen de kosten, maar behoud van de graszode en het aan de gang houden van je weidegang wel
Voeding  12 mei 2022
Tip van de Weideman: Als het gras kraaktOp veen- en kleigrond zal het gras nog wel wat vocht uit de ondergrond krijgen, maar op droge zandgronden staat de grasgroei stil. Het is op veel plaatsen erg droog en de voorspellingen zijn zeer twijfelachtig....Lees verder >
Voeding  12 mei 2022
Versgrasupdate: graskwaliteit nadert kantelpunt‘De kwaliteit van het verse gras is deze week nauwelijks veranderd’, ziet Wytze Kinderman, melkveespecialist bij ForFarmers. ‘Het drogestofpercentage blijft hoog, de verhouding tussen energie en eiwit gunstig, het...Lees verder >
De gasophoping die veel verse kuilen nu laten zien, zal binnen een tot twee weken vanzelf weer verdwijnen
Voeding  12 mei 2022
Suikerrijke kuilen tonen extreme gasvormingVeel vers gemaakte kuilen laten op dit moment extreme gasvorming zien. Dit meldt Tom Niehof, internationaal productmanager voedergewassen bij Barenbrug. Compliment voor inkuilmanagement Hij krijgt de laatste dagen veel... 2Lees verder >