Versgrasupdate: Wisselvallig weer leidt tot wisselende cijfers

Wisselvallig weer zorgt voor kwaliteitsverschillen in gras
donderdag, 29 juli, 2021

Het wisselvallige weer van de afgelopen week is goed terug te zien in de versgrascijfers. In de regio’s waar veel regen viel heeft ruw eiwit de overhand. In regio’s met meer zonuren heeft het gras juist een redelijk suikergehalte bereikt.

‘We zien in ons werkgebied in Oost Nederland dat door de regen de stikstof vanuit de bodem is opgenomen, waardoor er meer eiwit ter beschikking is. In de gehalten zien we dan ook terug dat het ruw eiwit in regio Oost door de vele regenval is gestegen naar 229 g/kg ds’, verklaart Irene Meijer, adviseur rundveevoeding bij CAV Den Ham. Dat is bijna 40 gram ruw eiwit meer dan vorige week is gemeten. ‘Wel is door het natte weer het drogestofgehalte lager, waardoor de drogestofopname vanuit weidegras toch wel een uitdaging wordt.’

Gras knalt uit de grond

Zoveel het ruw eiwit is gestegen, heeft het suikergehalte weer ingeleverd. ‘Een plant kan maar één ding tegelijk doen: of eiwit aanmaken, of suiker aanmaken. Er zijn dan ook grote verschillen te zien in Nederland tussen de vooral droge gebieden en de regio’s waar meer regen viel’, geeft Meijer aan. Het gras is er volgens haar niet smakelijker op geworden door het lage suiker. Door de temperatuur is er wel sprake van groeizaam weer. ‘Dat houdt in dat het gras de grond uit knalt en snel lang wordt, maar ook dat de gisten en bacteriën in de bodemlaag toenemen. Hierdoor kan het gras een wat muffige geur krijgen, waardoor het ook minder smakelijk wordt. Om de smakelijkheid te verbeteren, zou je bemestingszout kunnen strooien.’

Weideplatform verkleinen

Het lange gras, met weinig suiker en een laag drogestofgehalte leidt tot lastig weiden volgens Meijer. ‘Bij boeren die bij 12 cm grashoogte inscharen zien we dat het nog wel wil, maar zodra het gras de 15 cm is gepasseerd levert het wel meer moeite op. Het is lastig bijsturen’, ziet Meijer. Haar advies is om niet te laat in te scharen, goed het gras te blijven meten en het weer in de gaten te houden. ‘Door het groeizame weer is het ook een optie om het weideplatform of de percelen te verkleinen, zodat de koeien vaker terugkomen en het gras beter kort kunnen houden. Met het lange gras heb je ook grotere kans op vertrapping van het gras, dus het is wel zaak om niet te laat in te scharen.’

Meer zonuren op komst

Een voordeel van het wisselvallige weer is wel dat er flink drijfmest is uitgereden in de afgelopen week in Oost Nederland. Meijer ziet dat na drie droge zomers het ook wel weer wennen is voor boeren met het beweiden. 'Het gaat nog niet overal even soepel, vooral omdat het gras nu zo snel groeit’, ziet Meijer in de praktijk. Hopelijk gaat dat de komende weken weer wat makkelijker worden. ‘Er komen als het goed is weer meer zonuren aan, wat de smakelijkheid snel verbetert. Het kost nu wat moeite, maar zolang de grasopname lukt, is het prima melken.’

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 30

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord

22

54

199

16,5

184

975

152

82,9

Oost

-

65

129

17,9

229

954

81

81

N.H./polders

-

49

-

16,4

220

956

140

82,3

Midden

20

40

38

18,3

186

961

146

80,9

Zuid-West

20

74

120

14,2

227

953

94

81,6

Zuid-Limburg

-

-

80

-

-

-

-

-

Zuid

-

17

-

15,3

248

965

91

81,6

Bio Friese zandgrond

-

-

-

19,4

155

926

141

77,9

Bio Gelderse klei

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Drentse zandgrond

-

-

-

13,4

170

937

125

79,2

Bio Flevoland zeeklei

-

-

-

15,5

183

932

98

80,4

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins Agro, Grip op Gras, Groeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research. Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

* > 1700 kg ds/hectare

Kwaliteitsverloop van het gras 2021

 

Vem

Ruw eiwit

Suiker

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.