Versgrasupdate: regen bepalend voor grasgroei

Wekelijks meten helpt grasvoorraad in kaart te brengen
vrijdag, 15 juni, 2018

De regionale verschillen in de groei van het gras lopen verder op. De hoeveelheid neerslag en het vocht in de bodem bepalen steeds meer hoe hard het gras nu nog groeit, zo blijkt uit de wekelijkse versgrascijfers.

Vergeleken met vorige week is de kwaliteit van het weidegras wel iets gestegen. De hogere verteerbaarheid en een hoger suikergehalte dragen daaraan bij.

Aanwezige grasvoorraad in beeld

De cijfers voor de wekelijkse grasgroei zijn afkomstig uit het programma Grip op Gras. Het gratis te gebruiken programma is te vinden op akkerweb.eu. In Grip op Gras kunnen veehouders wekelijks de grashoogte per perceel invoeren.

‘Het programma berekent vervolgens de grasgroei en laat zien hoeveel droge stof er op elk perceel staat’, zo legt Marcia Stienezen, onderzoeker grasland bij Wageningen Livestock Research, uit. ‘Vervolgens stelt het programma een zogenoemde feedwedge op: aan de hand van de hoeveelheid koeien en de hoeveelheid droge stof die wordt bijgevoerd, wordt inzicht gegeven in welk perceel geschikt is voor weiden en of er ruimte is om percelen te laten liggen om later te gaan maaien.’

Gras efficiënt benutten

Volgens Stienezen helpt het programma om het gras dat er groeit, optimaal te benutten. ‘Grip op Gras geeft informatie om op tijd in en uit te scharen, bijvoeding aan te passen en te maaien zodat het gras efficiënt benut wordt. Meer eiwit halen van eigen land wordt steeds belangrijker en de wekelijkse grasmeting en het maken van de feedwedge kunnen daar prima aan bijdragen.’

Week 24

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei/zand)

-

75

196

121

17,0

212

970

105

81,5

Oost (zand)

18,5

48

-

-

20,3

226

983

106

82,1

N.H./Polders (klei)

16,7

51

133

-

22,2

190

876

84

77,3

West (veen)

10,4

39

118

95

20,3

213

974

127

81,2

Midden (klei/zand)

21,5

77

-

-

16,9

258

1002

94

84,2

Zuid-West (klei)

-

53

-

-

20,4

184

1001

153

83,9

Zuid (löss)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid (zand)

-

53

-

78

-

-

-

-

-

* gras > 1700 kg droge stof per ha

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm ( Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (www.kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Eurofins Agro, Grip op Gras, KTC Zegveld, Amazing Grazing en Precisielandbouw 2.0

 

Tip van De Weideman: volop kansen voor weiden met veel koeien
Grote koppels weiden vraagt logistieke aanpassingen

Weidegang met 200 of meer koeien kan prima. Honderden melkveehouders doen dat met plezier en met succes. Sterker nog: schaalgrootte heeft ook bij weiden voordelen. De weidepremie neemt bij een bedrijfsproductie van 3 tot 5 miljoen kilo melk serieuze vormen aan. Ik heb boeren gesproken die met 300 koeien bijna 60.000 euro weidepremie vingen. Bij 120 dagen weiden komt dat op 500 euro per dag. Daar kun je kosten voor maken en investeringen mee doen én een goed uurloon overhouden voor koeien ophalen en draden en waterbakken verzetten!

Weiden in twee koppels

Een groot koppel koeien maakt je bovendien flexibeler als het weidegras (te) lang wordt, want ze krijgen het toch wel weer schoon. Op grote bedrijven is weiden in twee groepen vaker de gewoonte. Dat biedt mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de ene groep overdag laten grazen en de andere groep ’s nachts. Als je huiskavel aan de kleine kant is, kun je ervoor kiezen één groep te weiden en de andere binnen te laten.

Wil je volgend jaar gaan weiden, dan kun je dit jaar alvast pinken en kalveren weiden en eventueel droge koeien. Voor deelweidegang krijg je bij veel zuivelbedrijven een kleine weidepremie.

Tips vooral over logistiek

Eigenlijk gaan de tips die ik voor je heb voor het weiden met grote koppels, vooral over de logistiek:

– Zorg voor een ruime toegang van de percelen.
– Maak brede koepaden van 5 meter met ruime bochten.
– Zorg voor voldoende drinkwater in de wei. Tien procent van de dieren moet aan de bak kunnen staan, een toereikende toevoer is minimaal twintig liter per minuut.
– Bij automatisch melken moet de looproute ononderbroken zijn.
– Je moet een groot koppel koeien niet met haast ophalen. Dat geldt voor alle koeien, maar zeker voor grote groepen dieren. Laat ze op hun eigen tempo wandelen, anders ontstaan er stress en klauwproblemen. 

Nieuwe weiders adviseer ik het meest eenvoudige weidesysteem te kiezen: Nieuw Nederlands Weiden of ook wel roterend standweiden. Als de koeien het grasvreten verleerd zijn, wordt het eerste jaar een leerjaar voor de koeien en de boer.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.