Versgrasupdate: meer eiwit en minder suiker beïnvloeden smaak

Lagere suikergehalten zorgen voor minder smakelijk gras
vrijdag, 25 augustus, 2017

De smaak van het gras staat onder druk door een afnemende hoeveelheid suiker en een toename van de eiwitwaarden. 

Afgelopen week zijn de suikergehalten in alle regio’s gedaald tot onder de 100 gram per kg droge stof. Daarentegen stegen de eiwitgehalten naar gemiddeld 250 gram per kg droge stof, zo blijkt uit de data van de versgrasupdate. Het suikergehalte beïnvloedt de smaak van weidegras positief en een hoog eiwitgehalte juist negatief. Daarom is het verstandig om de grasopname goed in de gaten te houden en melkvee te weiden in jonge, schone weiden. Het aanbieden van schone weiden met etgroen lijkt op veel plaatsen mogelijk. Gras dat 14 dagen geleden werd gemaaid, is afgelopen periode dusdanig hard gegroeid dat er weer een volwaardige weidesnede staat.

Lager drogestofgehalte

In sommige regio’s in Nederland, zoals Midden-Nederland, is veel water gevallen. Daardoor is het drogestofgehalte in het verse gras aan de lage kant. Ook de hogere cijfers voor verteerbaarheid tonen aan dat zeker het verse, jonge gras weinig stengel en structuur bevat en snel verteerbaar is. Correctie van het rantsoen in de stal via energierijke en/of structuurrijke bijvoeding lijkt met het huidige grasaanbod steeds noodzakelijker te worden.

 

Week 34

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei)

18,0

58

-

35

Oost (zand)

18,7

51

-

82

14,6

259

1011

97

85,1

N.H./polders (klei)

19,0

59

78

-

17,9

232

981

97

82,4

West (veen)

19,2

45

77

-

17,6

252

945

57

81,6

Midden (klei/zand)

18,0

55

71

-

14,5

268

984

77

83,0

Zuid-West (klei)

-

-

-

-

9,8

277

944

41

81,8

Zuid (zand)

17,1

-

97

26

-

-

-

-

-

Tip van De Weideman: gebruik jongvee niet als weilandbloter
Pinken kunnen in het najaar het weidegras nog benutten

Kalveren groeien buiten lekker door, mits ze veel schoon gras krijgen. Haal kalveren voor 1 september liever binnen, want dan is de graskwaliteit niet goed genoeg meer. Ouder jongvee kan het herfstgras benutten, maar gebruik ze niet als weilandbloters. Geef het jongvee bij het binnenhalen meteen goede nazorg. Check op gewicht en ontwikkeling. Geef zonodig een nabehandeling tegen maagdarmwormen of longwormen. Hebben ze op natte percelen gelopen, controleer dan ook op leverbot. Overleg met je dierenarts of veevoeradviseur, daar leer je weer van!

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.