Versgrasupdate: kort inscharen met oog op smakelijkheid

Het strooien van zout wint weer aan populairiteit
vrijdag, 11 augustus, 2017

Volledig in lijn met het langjarig gemiddelde lopen de voederwaarden van het verse gras momenteel op.

In drie van de vier regio’s waar afgelopen week data werden verzameld, bevat het gras meer dan 1000 vem.

Minder verhouting

De vem-waarden zijn op dit moment een fractie hoger dan vorig jaar, zo weet Henri Kolkman, technisch specialist rundvee bij veevoerleverancier CAV Den Ham. ‘In het najaar zie je dat de verhouting van het gewas afneemt. Hierdoor stijgt de verteerbaarheid van het gewas en daarmee ook de vem-waarden. Pensmicroben krijgen gewoon een lichter verteerbaar bordje voer voorgeschoteld.’

Ook de eiwitwaarden zijn op dit moment erg hoog, waardoor volgens Kolkman bij een stijging van het ureumgehalte in de melk op stal meer energie bijgevoerd moet worden.

Dauw negatief voor smaak

Tegenover de hoge voederwaarden staat wel een dalende smakelijkheid. Hoge eiwitwaarden betekenen weinig suiker, wat de smaak negatief beïnvloedt. ‘Daarnaast blijft ’s morgens de dauw weer langer hangen. Zeker op veenachtige gronden of een te lange snede beïnvloedt dat de smaak negatief’, stelt Kolkman.

Hij adviseert daarom de komende tijd kort in te scharen. Ook wat later op de dag weiden bevordert de smaak. ‘Dan zit er onder invloed van daglicht weer iets meer suiker in het gras.’

Vaker zout strooien

Een andere optie om de smaak te beïnvloeden, die op dit moment ook weer wint aan populariteit, is zout strooien. ‘Vroeger werd het veel gedaan, maar de laatste jaren is het gebruik teruggelopen. Nu weidegang meer en meer in de picture komt, zie je het gebruik van weidezout weer toenemen.’

Kolkman adviseert een gift van grofweg 75 tot 100 kilo graszout blauw.

Lagere groei

Onder invloed van dalende temperaturen blijkt de groei iets terug te lopen. Ondanks voldoende vocht en af en toe een mooie dag, zijn de groeicijfers wat minder hoog dan vorige week. Voor de komende week lijken de groeicijfers zich te stabiliseren.

Week 32

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei)

-

42

-

45

-

-

-

-

-

Oost (zand)

20,9

51

69

89

15,9

247

1011

87

84,4

N.H./polders (klei)

21,1

62

-

-

16,5

272

1009

65

85,7

West (veen)

19,0

34

56

-

16,3

265

1016

94

84,7

Midden (klei/zand)

18,8

39

40

-

18,0

206

935

81

79,6

Zuid-West (klei)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid (zand)

17,9

52

-

67

-

-

-

-

-

Tip van De Weideman: mest bewaren is ook een optie
Bemesten voor beweiden? Maximaal 15 kuub

Mest uitrijden kan deze maand nog. Hoeveel van je mestruimte is al benut en kun je nog uitrijden? Rundveedrijfmest die na half augustus wordt uitgereden, levert per ton 0,3 kg stikstof minder dan in het voorjaar. Bewaren is dus ook een optie. Voor weidegang is het gunstig om het gras met kleine kunstmestgiften aan de groei te houden, dan heeft het gras minder last van kroonroest en is de smakelijkheid beter. Moet je toch met drijfmest naar percelen bestemd voor weiden, hou het dan op maximaal 15 kuub per hectare en meng het 50/50 met water.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.