Versgrasupdate: graskwaliteit nadert kantelpunt

De doorschietdatum van Engels raaigras komt in zicht
donderdag, 12 mei, 2022

‘De kwaliteit van het verse gras is deze week nauwelijks veranderd’, ziet Wytze Kinderman, melkveespecialist bij ForFarmers.

‘Het drogestofpercentage blijft hoog, de verhouding tussen energie en eiwit gunstig, het suikergehalte hoog en de verteringscoëfficiënt goed’, stelt hij vast. ‘Dit betekent dat koeien nog steeds graag weiden en dat het vlot melkt van weidegras.’

Nu anticiperen op doorschieten

De specialist wijst echter op een naderende omslag in graskwaliteit in de komende twee weken. ‘De doorschietdatum van Engels raaigras ligt globaal tussen de 20 en 25 mei. En onder invloed van droogtestress zal dat dit jaar zeker niet later zijn. Als gras het vegetatieve stadium bereikt, lopen de verteerbaarheid en vem-waarde sterk terug. Daar zul je nu al op moeten anticiperen’, adviseert hij.

Degenen die nog niet (alles) hebben gemaaid – en die zijn er in Noord Nederland zeker nog – hebben volgens Kinderman nog maximaal twee weken om een kwalitatief goede eerste snede te winnen. En veehouders die eerder hebben gemaaid en voldoende etgroen beschikbaar hebben, kunnen nu overstappen op een nieuw weideplatform. ‘Maar’, waarschuwt Kinderman met het oog op de voorlopig aanhoudende droogte, ‘ga pas naar een nieuw platform als er ook echt voldoende gras staat. Anders loop je bij een stagnerende grasgroei het risico dat je vastloopt. En ook als het gaat regenen heb je nog niet direct gras.’

Gras staat nog niet stil

Cijfers over de dagelijkse grasgroei laten zien dat vochtgebrek – waar dat tot voor kort nog vooral een lage temperatuur was – nu echt een beperkende factor voor groei wordt, al is het ook weer niet zo dat de groei al volledig stilstaat. ‘Op percelen die bijvoorbeeld vorige week gemaaid zijn zien we – mede als gevolg van de relatief lichte snede – toch een redelijke hergroei’, constateert de melkveespecialist. ‘Dat biedt perspectief om de koeien de komende weken te kunnen blijven weiden.’

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 19

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord

11,6

56

98

23,8

150

1076

263

87,5

Oost

-

44

135

21,0

189

1048

179

85,4

N.H./polders

12

-

135

15,7

150

989

205

83,7

Midden

11,4

60

100

20,4

180

1044

183

85,5

WEST

-

51

129

19,5

231

1026

139

85,4

Zuid-West

15,1

12

-

-

-

-

-

-

Zuid-Limburg

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid

-

53

131

22,2

172

1047

185

85,1

Bio Groningse Klei **

12

-

25

31,5

129

1037

278

86,1

Bio Gelderse klei **

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Drentse zandgrond

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Flevoland zeeklei

-

-

134

23,7

142

991

213

83

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins Agro, Grip op Gras, Groeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

*  =  > 1700 kg ds/ha

 

 

Kwaliteitsverloop van het gras 2022

 

Vem

Ruw eiwit

Suiker

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.