Versgrasupdate: grasgroei stokt door gebrek aan regen

De drogestofopname uit weidegras is momenteel hoog
donderdag, 5 mei, 2022

Veel heeft het niet geregend de afgelopen tijd en dat is goed terug te zien in de versgrascijfers van deze week. Het drogestofgehalte is flink gestegen, maar het eiwitniveau duikt onder de 200 g/kg droge stof.

‘Het gras heeft duidelijk last van verdroging. Het suikergehalte is nog hoog, maar aan het drogestofpercentage is de verdroging duidelijk te zien’, verheldert Johan Absil van Voergroep Zuid de versgrascijfers, die een groei in drogestofgehalte van 3 tot 6 procent laten zien. ‘Her en der zie je dat het percentage uitkomt op 23 à 24 procent. Dat houdt in dat de verteringscoëfficiënt ook wat lager zit, maar betekent wel dat de weidende koeien met mooi weidegras ook een hoge drogestofopname hebben. En dankzij het hoge suikergehalte wordt het gras goed omgezet in melk.’

Beregen als dat kan

Met een ruw eiwit van 150 tot 170 g/kg ds zal het ureum in de melk niet hoog zijn met het huidige gras. ‘Het gras is toe aan een nieuwe start. Wacht niet met maaien tot het gras doorgroeit, want de groei zit er momenteel niet in. Ook al staat er maar een lichte snede in het land, het advies is nu wel om te maaien’, geeft Absil aan. En wie nog kan beregenen – in het zuiden hebben al verscheidene waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld – moet dat volgens hem vooral doen. ‘Na het maaien is het mooi om te injecteren en toch wat water naar het gras te brengen. Hopelijk is er zo naar een mooie snede toe te werken.’ 

Vocht blijft beperkende factor

De komende week zal qua vocht niet heel anders lopen, vermoedt Absil op basis van de weersvoorspelling. ‘Wel gaan de temperaturen omhoog, dus wie een nieuwe snede heeft zal snel nieuwe grasgroei krijgen. Maar de komende tijd blijft vocht wel de beperkende factor, ook bij het plannen van beweiden. Hoe de hergroei uitpakt, is lastig in te schatten met de weersvoorspellingen’, besluit Absil.
 

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 18

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord

11,5

53

96

22,4

155

1049

247

86,7

Oost

15

55

99

22,2

198

1066

212

87,2

N.H./polders

16,2

-

125

-

-

-

-

-

Midden

8,8

47

67

23,4

192

1071

240

86,9

WEST

-

68

122

19,2

187

1028

214

84,8

Zuid-West

13,6

0

96

-

-

-

-

-

Zuid-Limburg

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid

-

30

-

24,4

185

1022

203

83,8

Bio Groningse Klei **

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Gelderse klei **

-

-

114

-

-

-

-

-

Bio Drentse zandgrond

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Flevoland zeeklei

-

39

65

23,5

186

980

180

83,2

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins Agro, Grip op Gras, Groeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

*  =  > 1700 kg ds/ha

 

 

Kwaliteitsverloop van het gras 2022

 

Vem

Ruw eiwit

Suiker

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.