Versgrasupdate: grasgroei staat nagenoeg stil

De suikerrijke voorjaarskuil zorgt voor smakelijkheid
donderdag, 4 augustus, 2022

De aanhoudende droogte zorgt er voor dat de grasgroei in veel regio’s vrijwel is stilgevallen.

De gevolgen van het watertekort zijn ook zichtbaar in kwaliteit, zo blijkt uit de versgrascijfers van deze week. ‘De verschillen per regio zijn groot, maar zeker in het zuiden, zuidwesten en oosten van Nederland is de neerslagtekort erg groot’, zo vertelt Maike Oegema, nutritionist bij Agrifirm. ‘Let daarom goed op de grasopname in het land en voer volop bij in de stal. Overweeg eventueel om de koeien volledig op te stallen. Kort afgrazen en het betreden van verdroogd gras kan schade aan de grasmat opleveren.’

In het noorden en noordoosten van het land is op een aantal plaatsen een mooie bui gevallen. Lokaal werd er zelfs meer dan 40 mm gemeld. ‘Waar het gras weer groeit, is het verstandig om de percelen schoon te maaien, zodat er weer een mooie snede gras kan groeien’, zo adviseert Oegema.

Voorjaarskuilen voeren

De kwaliteit van het gras is volgens Oegema gemiddeld vergelijkbaar met vorige week. Waar weiden niet meer kan en er op stal bijgevoerd moet worden, zou er vast begonnen kunnen worden met het voeren van een voorjaarskuil. Een geleidelijke overgang naar een rantsoen met de energierijke voorjaarskuilen zou de melkproductie gunstig kunnen beïnvloeden. ‘De voorjaarskuilen zijn smakelijk door de grote hoeveelheid suiker. Maar laat de koeien wel wennen aan dit energierijke gras. Smakelijk voer bevordert de opname en dat is bij hoge temperaturen gunstig’, vertelt Oegema. ‘Om de voeropname te bevorderen kan je overwegen om meerdere keren per dag vers voer geven. Ook voldoende voersnelheid is belangrijk om de broei in de kuilen  voor te blijven. Als er toch kans is op broei kan je overwegen broeiremmers in te zetten.’

Opstallen jongvee

Veel regen wordt er komende periode nog niet verwacht en daarom geeft Oegema aan om ook het weidende jongvee in de gaten te houden. ‘Ook voor deze groep is voldoende grasopname noodzakelijk en ook het jongvee kan bij onvoldoende grasgroei schade aan de grasmat toebrengen. Als het gras echt op raakt, is tijdelijk opstallen ook voor jongvee een optie.’

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 31.

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord

-

36

86

21,6

174

942

131

80,2

Oost

-

57

-

17,6

220

903

66

77,1

N.H./polders

-

-

-

36,8

254

958

114

81,5

Midden

-

36

23

23,4

183

891

115

76,3

West

-

51

-

26,5

238

888

58

77

Zuid-West

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid-Limburg

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid

-

-

-

22,8

195

903

83

77,3

Bio Groningse Klei

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Gelderse klei

-

-

-

-

-

-

-

-

Bio Drentse zandgrond

-

-

-

13,2

259

912

49

78,2

Bio Flevoland zeeklei

-

15

-

-

-

-

-

-

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins Agro, Grip op Gras, Groeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

*  =  > 1700 kg ds/ha

 

 

Kwaliteitsverloop van het gras 2022

 

Vem

Ruw eiwit

Suiker

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.