Versgrasupdate: droogte beïnvloedt voorraden en weidedagen

Graslanden beginnen steeds meer op steppen te lijken
vrijdag, 20 juli, 2018

Vanwege de aanhoudende droogte is het verstandig om nu de balans op te maken van de mest- en voervoorraad en van het aantal uren dat is geweid voor de weidepremie. Maar ook voor graslandvernieuwing. Dat is het advies van Martin Rensink, melkveespecialist en weidecoach bij ForFarmers.

‘Nu de koeien door de droogte massaal op stal worden gehouden, stijgt de mest in de mestkelders’, zegt Rensink. ‘Mest uitrijden is nu onverstandig en na half augustus heeft het gewas drijfmest ook niet echt meer nodig. Je moet nu gaan rekenen hoeveel mest je straks bij eventuele regen moet uitrijden, zodat je genoeg opslag hebt tot februari volgend jaar’, zo verduidelijkt Rensink.

Steppevlakte in Oost-Nederland

Afgelopen week groeide er in verschillende regio’s onvoldoende gras voor het nemen van grasmonsters, waardoor de tabel met grasdata diverse lege vlakken vertoont. ‘De grasgroei staat volledig stil, het lijkt hier wel een steppevlakte’, aldus Rensink, die zijn werkgebied met name in Oost-Nederland heeft. ‘Ik maak me zorgen om de grasmat; die heeft het op diverse plaatsen erg zwaar.’

Rensink adviseert om de kwaliteit van de grasmat  goed te inventariseren om te kijken waar graslandvernieuwing nodig is.

Voldoende weidedagen wordt lastig

Naast het in beeld brengen van de ruwvoer- en mestvoorraad is het volgens Rensink ook verstandig om te kijken hoeveel dagen er al is geweid in verband met de weidepremie. ‘Als je laat begonnen bent met weiden, dan kan het lastig worden om de 120 dagen weidegang te halen voor de weidepremie. Zorg dat je weet waar je staat en maak een plan voor het weiden wanneer het straks weer gaat regenen.’

Week 29

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei/zand)

-

-

-

35

25,5

161

976

191

80,8

Oost (zand)

19

10

-

-

-

-

-

-

-

N.H./Polders (klei)

22

23

-

-

31,7

153

867

124

76,2

West (veen)

22

26

-

39

24,1

205

868

125

73,9

Midden (klei/zand)

-

-

-

-

24,3

198

945

139

79,8

Zuid-West (klei)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid (löss)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid (zand)

-

12

-

63

21,0

-

-

-

-

* gras > 1700 kg droge stof per ha

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm ( Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (www.kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Eurofins Agro, Grip op Gras, KTC Zegveld, Amazing Grazing en Precisielandbouw.nl

Weidemantip: Graslandvernieuwing tijdig inplannen
Typische kale plekken in het gras door droogteschade

De aanblik van het grasland maakt je niet vrolijk. Wordt het extreem droog, geef het gras dan rust. En weet dat het herstellingsvermogen van (Engels raai)gras erg groot is.

Tegelijk is het de moeite waard een uitgebreide ronde te maken en in te schatten of je percelen moet inplannen voor graslandvernieuwing of doorzaaien. Je kunt nu heel goed zien waar ruwbeemd staat of stond, dat geeft straks veel open plekken, die weer opgevuld moeten worden, liefst met goed gras. Ruwbeemd zelf moet namelijk eerst weer kiemen uit zaad dat altijd in de grond zit.

Ook kun je nu goed zien hoe groot het aandeel kweek is in een perceel. Met zijn wortelstokken breidt het zich uit en weet het zich te handhaven en uit te breiden als ander gras het moeilijk heeft. Daarnaast krijgt onkruid straks een kans op open plekken.

Drie opties voor graslandvernieuwing

Voor productie en smaak zijn Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem, veldbeemd en klaver de gewenste grassen. De norm is dat 10 procent meer raaigras in de grasmat een opbrengstverbetering van 300 tot 400 kg droge stof per hectare oplevert.

Heb je slechte percelen, dan zijn er drie opties:

  1. Preventief aan de slag met verbetering van de ontwatering/beregening en intensief weiden. Zowel ruwbeemd als kweek hebben daar een hekel aan.
  2. De onderhoud-en-reparatie-aanpak: als je slechte en vooral open plekken ziet, is doorzaaien zinvol. Dit lijkt me op een aantal plaatsen aan de orde.
  3. Opnieuw beginnen: ligt het aandeel Engels raaigras onder de 50 procent en/of is het kweekaandeel meer dan 20 procent verspreid, of meer dan 10 procent in echte haarden, dan is de investering waarschijnlijk lonend.

Wil je eind augustus kunnen doorzaaien of vernieuwen? Overleg dan tijdig met de loonwerker over het graszaadmengsel. Een aandeel witte of rode klaver (voor maaipercelen) is aan te bevelen. En met het oog op mogelijk meer droge zomers, zijn zelfs kruiden in het mengsel zeker een overweging waard. Kruiden zijn beter bestand tegen tegenslag en leveren net als klaver een bijdrage aan biodiversiteit.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.