Versgrasupdate: drogestof-opname stijgt door jong weidegras

Het relatief jonge gras is smakelijk
vrijdag, 7 september, 2018

Langzaam maar zeker stijgen het vet-, eiwit- en ureumgehalte in de melk naar waarden die gangbaar zijn voor dit jaar.

‘Die productiestijging – we zien ook een hogere melkgift – komt doordat de totale drogestofopname is gestegen sinds de koeien weer zijn gaan weiden na de droogte’, zo is de ervaring van Adriaan Dubbeldam, rundveeadviseur bij CAV Den Ham. ‘De koeien moesten als gevolg van de langdurige hitte uit een diep dal komen, zowel qua voeropname als qua productie. Nu, met dat smakelijke gras, nemen ze net weer even wat extra voer op. Dat zie je ook terug in de melkput.’

Smakelijk gras, ondanks laag suikergehalte

Op veel bedrijven ligt nu een energierijk rantsoen voor het voerhek. Dat zorgt er volgens Dubbeldam voor dat het ureumgehalte niet heel hard stijgt, ondanks het hoge eiwitgehalte in vers gras. De suikergehalten in het verse gras zijn niet hoog, maar toch nemen de koeien weidegras momenteel graag op, zo weet Dubbeldam. ‘Het gras is relatief jong. Zeker wanneer er niet in heel lang gras wordt ingeschaard, vreten ze het graag en zie je een hogere opname.’

Doorgezaaid gras schiet de grond uit

In het werkgebied van Dubbeldam zijn diverse graspercelen doorgezaaid of compleet vernieuwd om droogteschade in de grasmat te herstellen. Het gaat volgens Dubbeldam vaak ook om achterstallig onderhoud. ‘Het doorgezaaide gras schiet dankzij het groeizame weer uit de grond. Het is verstandig om dat gras voldoende ruimte te geven door bijvoorbeeld de doorgezaaide percelen binnenkort te gaan beweiden. Dat geeft het jonge gras meer kans om zich echt goed te vestigen.’

Week 36

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei)

-

51

-

41

16,5

244

973

85

81,0

Oost (zand)

15,7

46

-

-

18,5

274

983

67

82,0

N.H./polders (klei)

19,3

68

-

-

-

-

-

-

-

West (veen)

17,3

20

-

-

21,5

265

916

66

77,6

Midden (klei/zand)

-

40

-

-

16,3

279

922

41

78,6

Zuid-West (klei)

-

-

-

-

16,5

259

973

55

81,5

Löss

-

-

-

-

29,4

235

997

134

82,0

Zuid (zand)

-

23

63

61

-

-

-

-

-

* gras > 1700 kg droge stof per ha

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm ( Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (www.kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Eurofins Agro, Grip op Gras, KTC Zegveld,  Aeres Hogeschool, Amazing Grazing en Precisielandbouw.nl

Weidemantip: Korter inscharen, lichte snedes maaien
Gras groeit momenteel erg hard

Bij Nieuw Nederlands Weiden adviseerde ik steeds om in te scharen bij 10 centimeter, maar in het najaar kun je beter aan 8 centimeter denken. Door het gras wat korter te houden blijft het smakelijker en gaat de zode onderin minder stinken. Het grasaanbod is dan iets lager. Dit compenseer je met een groter weideplatform, of meer bijvoeding op stal.

Wacht niet te lang met maaien

Het gras stormt momenteel de grond uit, wat met een warme bodem, veel mineralen én eindelijk vocht niet zo verwonderlijk is.

Het gaat wel om gras dat een lange weg is gegaan en dus al oud is en steeds meer kroonroest heeft aan de toppen. De smaak gaat er snel af. Een goede reden om niet te wachten op een dikke maaisnede, maar al vlot een lichte snede te maaien. Dan is het voer beter van kwaliteit en groeit er daarna weer een verse weidesnede, of kun je nog een keer maaien in oktober.

Houd er wel rekening mee dat je bladrijk en eiwitrijk gras inkuilt. Dit vraag aandacht bij het voeren en is ongunstig voor de N-benutting en je KringloopWijzer/BEX.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.