Wordt de drogestofopbrengst in gras wel goed gemeten?


Eigen schattingen van drogestofopbrengst per hectare kwamen bij blogger Michiel Kroes niet overeen met schattingen van Eurofins
donderdag, 22 december, 2016

We hebben dit jaar vijf sneden gras geoogst, volgens onze eigen gegevens komen we op een grasopbrengst van 16 ton droge stof.

Voorafgaand aan elke snede nam Agrifirm grasmonsters. Dat gebeurde door op drie verschillende plaatsen één vierkante meter uit te maaien op een stoppellengte van 6,5 tot 7 centimeter. De informatie uit deze monsters combineerden we met informatie uit de dronevluchten en zo kwamen we tot de conclusie dat er dit jaar bij ons zo’n 16 ton droge stof van het land kwam.
Nu hebben we de kuiluitslagen binnen van Eurofins. Die komt tot een heel andere conclusie, namelijk dat er dit jaar gemiddeld 12 ton droge stof per hectare van ons land kwam. Ra, ra, hoe kan dat?

Informatie uit dronevluchten

Persoonlijk denk ik dat de waarheid in het midden ligt. De informatie uit de dronevluchten houdt bijvoorbeeld geen rekening met de oneffenheden in het land, waardoor de stoppellengte bij het maaien op drie meter werkbreedte op veel plaatsen wel eens wat hoger kan liggen. Daarnaast heb je te maken met oogstverliezen. Denk hierbij aan korte maaisnedes, waarbij vaak meer gewas op het land achterblijft.
Toch is er dan nog steeds een gat. Ik heb daar denk ik wel een verklaring voor. Kijk ik op mijn erf naar de sleufsilo, dan lijkt er minder gras te liggen dan vorig jaar, terwijl de opbrengst dit jaar gevoelsmatig toch echt beduidend hoger is dan de 12 ton gras in 2015. Dat komt omdat we het gras dit jaar voor het eerst hebben gehakseld. Daarnaast hebben we de graskuil aanzienlijk zwaarder ingereden dan vorig jaar, we hadden dubbel zoveel aanrijdcapaciteit op de bult. Bovendien maken we een lasagnekuil, wat betekent dat deze meer wordt aangereden dan een reguliere bult.

Twijfel over nauwkeurigheid

Ik heb het hier onder andere met mijn voeradviseur en mensen van Eurofins over gehad en zij erkennen het probleem. Eurofins werkt ook aan nauwkeuriger meetmethodes voor de drogestofopbrengstbepaling van gras. Misschien zou een combinatie van dronegegevens en het wegen van gras een exacter resultaat geven. Hoe dan ook werpen deze verschillen wel een iets ander licht op de drogestofopbrengsten zoals die al jaren worden gepubliceerd. Je mag gerede twijfel hebben over de nauwkeurigheid daarvan.
Voor wat betreft het vliegen met de drone, het werken met de Veriscan en de precisiebemesting: daar willen we het komende jaar mee doorgaan. Er moet in de metingen van de drone weliswaar nog veel geijkt en bijgesteld worden, maar ik ben ervan overtuigd dat je deze ontwikkeling niet tegenhoudt. Ruwvoer telen kan en moet gewoon efficiënter en daarom zullen deze ontwikkelingen zich doorzetten.


0 reacties

Eigen schattingen van drogestofopbrengst per hectare kwamen bij blogger Michiel Kroes niet overeen met schattingen van Eurofins
donderdag, 22 december, 2016

We hebben dit jaar vijf sneden gras geoogst, volgens onze eigen gegevens komen we op een grasopbrengst van 16 ton droge stof.

Voorafgaand aan elke snede nam Agrifirm grasmonsters. Dat gebeurde door op drie verschillende plaatsen één vierkante meter uit te maaien op een stoppellengte van 6,5 tot 7 centimeter. De informatie uit deze monsters combineerden we met informatie uit de dronevluchten en zo kwamen we tot de conclusie dat er dit jaar bij ons zo’n 16 ton droge stof van het land kwam.
Nu hebben we de kuiluitslagen binnen van Eurofins. Die komt tot een heel andere conclusie, namelijk dat er dit jaar gemiddeld 12 ton droge stof per hectare van ons land kwam. Ra, ra, hoe kan dat?

Informatie uit dronevluchten

Persoonlijk denk ik dat de waarheid in het midden ligt. De informatie uit de dronevluchten houdt bijvoorbeeld geen rekening met de oneffenheden in het land, waardoor de stoppellengte bij het maaien op drie meter werkbreedte op veel plaatsen wel eens wat hoger kan liggen. Daarnaast heb je te maken met oogstverliezen. Denk hierbij aan korte maaisnedes, waarbij vaak meer gewas op het land achterblijft.
Toch is er dan nog steeds een gat. Ik heb daar denk ik wel een verklaring voor. Kijk ik op mijn erf naar de sleufsilo, dan lijkt er minder gras te liggen dan vorig jaar, terwijl de opbrengst dit jaar gevoelsmatig toch echt beduidend hoger is dan de 12 ton gras in 2015. Dat komt omdat we het gras dit jaar voor het eerst hebben gehakseld. Daarnaast hebben we de graskuil aanzienlijk zwaarder ingereden dan vorig jaar, we hadden dubbel zoveel aanrijdcapaciteit op de bult. Bovendien maken we een lasagnekuil, wat betekent dat deze meer wordt aangereden dan een reguliere bult.

Twijfel over nauwkeurigheid

Ik heb het hier onder andere met mijn voeradviseur en mensen van Eurofins over gehad en zij erkennen het probleem. Eurofins werkt ook aan nauwkeuriger meetmethodes voor de drogestofopbrengstbepaling van gras. Misschien zou een combinatie van dronegegevens en het wegen van gras een exacter resultaat geven. Hoe dan ook werpen deze verschillen wel een iets ander licht op de drogestofopbrengsten zoals die al jaren worden gepubliceerd. Je mag gerede twijfel hebben over de nauwkeurigheid daarvan.
Voor wat betreft het vliegen met de drone, het werken met de Veriscan en de precisiebemesting: daar willen we het komende jaar mee doorgaan. Er moet in de metingen van de drone weliswaar nog veel geijkt en bijgesteld worden, maar ik ben ervan overtuigd dat je deze ontwikkeling niet tegenhoudt. Ruwvoer telen kan en moet gewoon efficiënter en daarom zullen deze ontwikkelingen zich doorzetten.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.