Voeding

Biostimulanten vragen meer onafhankelijk onderzoek

Met de toenemende interesse voor biostimulanten ligt volgens onderzoeker Jon de Long commerciële wildgroei op de loer
Met de toenemende interesse voor biostimulanten ligt volgens onderzoeker Jon de Long commerciële wildgroei op de loer

‘Fabrikanten presenteren veelbelovende resultaten van de inzet van biostimulanten, maar er is nog maar weinig onafhankelijk onderzoek uitgevoerd dat deze claims objectief bevestigt.’

Hiervoor waarschuwt Jon de Long, onderzoeker agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, in een achtergrondartikel over biostimulanten in Veeteelt en VeeteeltVlees.

Van natuurlijke oorsprong

Biostimulanten zijn middelen van natuurlijke oorsprong die een positief effect hebben op de opbrengst en kwaliteit van gewassen. Sommige middelen bevorderen de opname van voedingsstoffen uit de bodem, andere versterken de weerstand, waardoor planten minder gevoelig zijn voor stress door bijvoorbeeld droogte, kou of hitte.

Producten mogen ziekten en plagen niet direct bestrijden om als biostimulant te mogen worden ingezet. Natuurlijke producten die dit wel doen, worden beschouwd als gewasbeschermingsmiddelen en moeten een officiële toelating ondergaan.

Aannames niet bewezen

Pleitbezorgers van biostimulanten veronderstellen dat deze middelen geen residuen achterlaten in bodem en gewas en geen effect hebben op andere organismen dan de plant die er mee wordt behandeld. Maar, zo nuanceren onderzoekers, wetenschappelijk bewezen zijn deze aannames veelal nog niet. En over de langetermijneffecten van de inzet van biostimulanten is nog heel veel onbekend.

Commerciële wildgroei dreigt

Inmiddels zijn in Nederland en Vlaanderen verschillende middelen voor toepassing in de teelt van voedergewassen op de markt. Onderzoeker De Long van het Louis Bolk Instituut ziet zeker perspectief voor biostimulanten, maar vooralsnog heeft hij vooral nog veel vragen.

‘Met de toenemende interesse voor biostimulanten ligt het gevaar van commerciële wildgroei en te hoog gespannen verwachtingen op de loer’ stelt hij. ‘Er is veel meer onafhankelijk onderzoek nodig naar claims waar fabrikanten op dit moment mee schermen.’

Een uitgebreid achtergrondartikel over biostimulanten leest u in de meinummers van Veeteelt en VeeteetVlees, die eind deze week verschijnen.