Voeding

Aandeel veevoergrondstoffen van buiten Europa daalt

Volgens de inschattingen van de monitor komen er meer grondstoffen voor diervoeders uit Europa en neemt het aandeel van buiten Europa af
Volgens de inschattingen van de monitor komen er meer grondstoffen voor diervoeders uit Europa en neemt het aandeel van buiten Europa af

Wageningen Livestock Research heeft een monitor ontwikkeld om inzicht te krijgen in de herkomst van diervoedergrondstoffen. In 2019 en 2020 kwam naar schatting 10% van de grondstoffen uit Nederland, 67% uit Europa en 23% van buiten Europa.

Ten opzichte van eerdere onderzoeken is het aandeel uit Europa van 55-60 gestegen naar circa 67%. Het aandeel voer van buiten Europa is volgens de monitor gedaald van 33-35 naar ongeveer 23%.

Helft van totale rantsoen uit Nederland

Volgens de ontwikkelaars van de monitor zou het beeld nog anders zijn wanneer het totale rantsoen in beeld komt. Vooral bij herkauwers en varkens is er een groot aandeel ruwvoeders en natte bijproducten die veel uit Nederland en omringende landen herkomstig zijn. De verdeling op drogestofniveau wordt bij het hele rantsoen ingeschat op 49% afkomstig uit Nederland, 38% uit Europa en circa 13% van buiten Europa.

Slag om de arm

De monitor heeft nog een aantal onzekerheden die in acht genomen moeten worden bij het interpreteren van de cijfers. De monitor is namelijk gebaseerd op aannames die jaarlijks kunnen variëren. Daarnaast worden alle grondstoffen en de gebruikshoeveelheid individueel beoordeeld en ingeschat. Doordat de monitor nog op veel aannames berust, is het lastig om meerjarige trends vast te stellen.