Voeding

Voeding 26 mrt 2020
Te koud voor gras, goede omstandigheden voor Snelle...Door de schrale oostenwind drogen de percelen gelukkig op, maar is het te koud voor de groei van gras. Snelle Lente Rogge daarentegen doet het onder de huidige omstandigheden uitstekend. Lees verder >
Als er voldoende draagkracht is, kunnen juist nu de koeien naar buiten
Voeding 26 mrt 2020
Tip van de Weideman: ‘Hoppa! Lekker de wei in nu!’‘Nog maar een paar weken geleden stond alles blank en moet je nou kijken!’ Het zijn de woorden van De Weideman, de graslandspecialist die boeren die hun koeien weiden, met raad en daad bijstaat gedurende het...Lees verder >
Van twee biologische bedrijven komen dit jaar grascijfers beschikaar
Voeding 26 mrt 2020
Biologische bedrijven in versgrasupdate komend...Ook komend grasseizoen worden gegevens over grasgroei, graskwaliteit en de duiding van de cijfers wekelijks gedeeld via de versgrasupdate op de site van Veeteelt. Voor het eerst zijn er ook gegevens afkomstig van...Lees verder >
Door mais in permanent grasland is er minder uitspoeling (foto: Agroproeftuin De Peel)
Voeding 26 mrt 2020
Mais in permanent grasland zorgt voor meer opbrengstMais telen in permanent grasland levert een hogere opbrengst op en zorgt bovendien voor meer bodemleven en minder stikstofuitspoeling.  Dat zijn de eerste praktijkervaringen van het project mais telen in permanent...Lees verder >
Zeoliet is een poreus gesteente met een hoog absorptievermogen
Voeding 25 mrt 2020
Wageningen UR beproeft zeoliet tegen nitraatuitspoeling...Toepassing van zeoliet zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de nitraatuitspoeling uit grasland. In een pilotexperiment werd een verlaging geregistreerd van 70 tot 80 procent. Onderzoekers van...Lees verder >
Gebruik van landbouwpercelen tussen 2009 en 2019. Blauw is veehouderij, oranje is akkerbouw en groen is gemengd (bron: basisregistratie percelen, opgesteld door Prolander)
Voeding 24 mrt 2020
Veertig procent Nederlands landbouwareaal gemengd gebruikt...Bijna 40 procent van het Nederlands landbouwareaal is in de afgelopen tien jaar gebruikt voor de teelt van zowel voedergewassen voor de veehouderij als akkerbouwgewassen, bollen of vollegrondsgroenten. Dit blijkt uit...Lees verder >
In een korte video laat William Nillesen zien dat de Grasstech Grazer weer van stal gehaald is
Voeding 20 mrt 2020
Geen grasvlog, wel video-update van vlogger Nillesen...Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het Veeteeltteam helaas niet in staat om bij de VeeteeltGRAS-vloggers te filmen. Gelukkig kunnen we wel iets delen: vlogger William Nillesen uit Groesbeek is inmiddels...Lees verder >
Op veel percelen is het vanggewas nog niet ondergewerkt
Voeding 19 mrt 2020
Groenbemester onderwerken kan ook zonder glyfosaatVanwege de natte omstandigheden is op veel percelen de groenbemester nog niet ondergewerkt. Voor een goede benutting van de in het vanggewas opgenomen mineralen is een snelle onderwerking inmiddels wel gewenst. En dat...Lees verder >
Abonneren op Voeding