Vleesproductie

Rundvleesproductie daalt in VS, maar stijgt op zuidelijk halfrond

De VS is inmiddels een netto-importeur van rundvlees
De VS is inmiddels een netto-importeur van rundvlees

De tweedeling in de wereldwijde rundvleesproductie zal in 2024 aanhouden. Dit betekent hoge prijzen en een dalende productie in de VS en lage prijzen en een stijgende productie in landen op het zuidelijk halfrond.

Deze voorspelling doet Rabobank in een driemaandelijkse rapportage van de wereldwijde rundvleesmarkt.

VS inmiddels netto-importeur van rundvlees

Als gevolg van hoge productiekosten hebben veel Amerikaanse vleesveehouders de afgelopen tijd gesneden in hun veestapel. Daardoor zal ook volgend jaar de rundvleesproductie in Noord-Amerika nog krimpen, verwacht Rabobank. Van een netto-exporteur van rundvlees is de VS inmiddels een netto-importeur. 

Voor 2024 wordt een krimp van de binnenlandse productie van 4,5 procent verwacht en een daling van de consumptie met 3 procent, waardoor de importbehoefte nog verder stijgt.

Brazilië naar productierecord

Tegelijkertijd stijgt de productie van rundvlees in onder andere Australië en Brazilië met meer exportmogelijkheden voor deze landen tot gevolg. Ook Mexico en Nieuw-Zeeland zullen naar verwachting profiteren van de dalende productie in de VS. Voor Brazilië wordt voor 2024 een nieuw productierecord voor rundvlees verwacht.

Wereldwijd stabiele productie en dalende consumptie

Rabobank voorziet voor 2024 een stabiele wereldwijde rundvleesproductie. De productiedaling in onder andere de VS en Canada wordt gecompenseerd door meer productie in landen als Australië, Brazilië en Mexico. Tegelijkertijd verwacht de bank een daling van de wereldwijde rundvleesconsumptie van ongeveer een procent. 

Daling van de consumptie in landen als Canada en de VS zal niet volledig worden gecompenseerd door stijging van de consumptie in onder andere Brazilië, China en Zuid-Korea. Voor China voorziet Rabobank een stijging van de import met meer dan 5 procent.

Marges in EU onder druk

Voor de EU voorziet Rabobank in 2024 een daling van de vraag naar rundvlees als gevolg van traag economisch herstel. De Europese vleesveestapel is in 2023 echter gekrompen en voor 2024 wordt een 1,5 procent lagere rundvleesproductie verwacht. Ook wordt een daling van de invoer van rundvlees verwacht als gevolg van de uitvoering van een EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten.

Toch is het volgens de bank goed mogelijk dat de marges in de rundvleesketen verder onder druk komen om de prijs voor consumenten te beheersen.