Versgrasupdate

Versgrasupdate: voorjaarsgras in de herfst

Het is niet eenvoudig meer om een maaisnede nog mooi droog in te kuilen
Het is niet eenvoudig meer om een maaisnede nog mooi droog in te kuilen

Met een drogestofgehalte van minimaal 15 procent, eiwitwaarden boven de 230 gram en een verteringscoëfficiënt van minimaal 81 blijft de kwaliteit van het verse gras onveranderd hoog.

‘Eigenlijk groeit er gewoon voorjaarsgras in het land’, analyseert Coen van Sterkenburg, rundveespecialist bij van AgruniekRijnvallei, de versgrasdata van deze week. ‘De dagen zijn weliswaar kort, maar doordat het ’s nachts nog altijd warm is, wordt er geen suiker verbruikt en blijft het gras smakelijk.’ 

Onbeperkt vers gras op stal

Eveneens opmerkelijk is de groei. ‘De bodemtemperatuur ligt nog ruim boven de tien graden en er zijn nog meststoffen aanwezig in de bodem. Samen met voldoende vocht zorgt dat ervoor dat het blijft groeien.’

Van Sterkenburg ziet dan ook dat het verse gras op nog veel bedrijven deel uitmaakt van het rantsoen, waardoor er op eiwitaanvulling bespaard kan worden. Hij weet dat er bedrijven zijn die onbeperkt vers gras op stal voeren naast 15 kg snijmais, en daar een prima melkproductie voor terug krijgen. ‘Het vetgehalte staat dan wat onder druk, maar er wordt goed gemolken met een hoog eiwitgehalte in de melk.’

Ook op bedrijven die de eerste snede kuilgras combineren met vers gras loopt het lekker, weet Van Sterkenburg. ‘De voorjaarskuilen zijn van prima kwaliteit, maar missen wat eiwit. Het verse gras met het hoge eiwit past daar nu prima bij.’

Najaarskuil met 1000 vem

De grasgroei levert op sommige bedrijven nog een welkome maaisnede op. ‘Maaien, niet schudden en de volgende dag harken en in de kuil of baal met een conserveringsmiddel’, adviseert Van Sterkenburg. ‘Ik heb een kuiluitslag van zo’n najaarskuil gezien: met 1000 vem en 200 gram eiwit is dat te goed voor de pinken en een mooi product voor de melkkoeien.’

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 43
Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 43

Naast regioverschillen in neerslag en temperatuur worden cijfers nu voor een belangrijk deel bepaald door het management: waar nog gras staat, is er groei. Waar gras kort is, is de groei er uit. Omdat er nog maar weinig bedrijven per regio meten, heeft dit laatste groot effect op de cijfers.

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins AgroGrip op GrasGroeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

*  =  > 1700 kg ds/ha