Versgrasupdate

Versgrasupdate: Vem-waarde en grasopname onder druk

Er zit veel onbestendig eiwit in het najaarsgras
Er zit veel onbestendig eiwit in het najaarsgras

Het eiwit in het verse gras blijft hoog, maar de vem-waarden dalen gestaag. Dat blijkt uit de versgrascijfers van deze week.

‘Je merkt dat de grasopname onder druk komt te staan en dat weidende koeien nog hooguit twee tot drie kilogram droge stof uit het land halen’, is de ervaring van Teunis Kool, specialist rundvee bij AgruniekRijnvallei.

Roestvorming door stress

‘Overschat daarom de grasopname niet, zorg dat je voldoende bijvoert op stal. Pas eventueel ook het aantal uren aan dat je de koeien nog weidt’, adviseert Kool. ‘In sommige regio’s is de ondergrond droog, waardoor het gras droogtestress heeft. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid, waardoor het gras ‘s morgens lang nat blijft, treedt er gemakkelijk roestvorming op. Daardoor wordt het gras minder smakelijk en de opname lager.’

Benut het graseiwit

Het mooie najaarsweer volgende week geeft de gelegenheid om percelen schoon te maaien. ‘Probeer dat goed droog binnen te halen’, stelt Kool. ‘Dat gras bevat vooral veel eiwit en minder vem en is vooral geschikt voor jongvee komende winter.’

Het eiwitrijke verse gras kan nu wel bijdragen aan het beperken van de eiwitgift in de stal. ‘Zeker boeren die stalvoeren kunnen op eiwit besparen. Zorg wel dat je voldoende energie bijvoert, bijvoorbeeld in de vorm van snijmais of bietenpulp. Daardoor kan je het eiwit beter benutten en kun je het ureumgetal in de melk corrigeren.’

Versgrasupdate 21 september

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1LNV-programma Integraal Aanpakken1 en Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.