Versgrasupdate

Versgrasupdate: Stug gras komt in zomerdip

Er wordt massaaal gehooid deze week
Er wordt massaal gehooid deze week

Het eiwitgehalte van het gras is wisselend en in sommige regio's laag, terwijl het aandeel NDF in het gras hoog is.

‘Het is stug gras waar bovendien de groei uitgaat’, zo vat Ronald Beukeboom de grascijfers van deze week samen. ‘De kwaliteit blijft achter, je moet in de stal zelfs al corrigeren voor het lage eiwit. Je ziet het ook op de bedrijven. Er zijn maar weinig boeren waar het weiden echt lekker loopt. Al die wisselingen van opstallen en weiden, daar houden koeien niet van. Als het ureum nu onder de 15 zit en ook het eiwit in de melk daalt, moet je eiwit bijvoeren.’

Mineralenhuishouding niet op orde

Beukeboom is actief in het Groene Hart. In zijn regio daalde de grasgroei naar 40 kg droge stof per dag. ‘Het gras komt al in de zomerdip. Dat is op zich niet vreemd voor de tijd van het jaar, maar na al die regen had ik dat nog niet verwacht. De lage groei komt waarschijnlijk omdat de mineralenhuishouding in de bodem niet op orde is. De bodemtemperatuur was door al dat water lange tijd erg laag en het water verdrong ook de zuurstof. Het gras heeft stress, je ziet dat het nu ook makkelijk in de aar schiet.’ De lagere opname van stikstof uit de bodem is ook een verklaring voor de lagere eiwitwaarde in het gras.

Vergroten weidenblok

Deze week wordt er volop ingekuild en gehooid. ‘Het is eindelijk vast weer. Boeren zijn massaal aan het maaien’, zo stelt Beukeboom. Het gras dat afgelopen weken is gemaaid, levert wel mooie percelen met etgroen op, maar Beukeboom waarschuwt om goed naar het aanbod te kijken. ‘De explosieve groei van het voorjaar is voorbij. Vergroot op tijd je weideblok of voer meer bij op stal. Zeker als je nu pas net weer bent gaan weiden, kun je de grasgroei overschatten.’ 

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.