Versgrasupdate

Versgrasupdate: mooi weer lonkt voor eiwitrijke eerste snede

Het lange gras weiden achter een draadje
Het lange gras weiden achter een draadje

Een bovengemiddeld eiwitgehalte en volop grasgroei. De regen en de lagere temperaturen zorgen er vooralsnog niet voor dat de kwaliteit en de opbrengst van het gras onder druk komen te staan.

‘De kwaliteit is gewoon bijzonder goed’, zo analyseert Ronald Beukeboom, rundveevoorlichter en weidecoach bij ABZ De Samenwerking, de grascijfers van deze week. ‘Zelfs het drogestofpercentage ligt ondanks al dat water op hoog niveau. Dat betekent dat de koeien snel veel kilogrammen droge stof opnemen als je ze weidt.’

Probeer droger in te kuilen

Maar net als in nagenoeg heel Nederland lopen er in West-Nederland, het werkgebied van Beukeboom, nauwelijks koeien buiten vanwege de draagkracht. ‘Er wordt hier en daar wel geprobeerd te weiden achter een draadje, maar het gras is op veel plaatsen te lang en de draagkracht onvoldoende. Daar waar geweid wordt, zie je wel een stijging van de melk en het eiwitgehalte, maar eigenlijk kijkt iedereen uit naar mooi weer om te maaien.’

Het mooie weer lijkt op komst en Beukeboom adviseert, als het lukt, om het gras iets droger binnen te halen. ‘Droger gras maakt het eiwit bestendiger. Maak ook een lage kuil, waarop je straks de tweede en derde snede kan inkuilen. Die zijn vaak wat stengeliger en bevatten houteriger gras. Een nattere latere snede is minder broeigevoelig en past mooi bij de drogere eerste snede.’

Goed grasweer

Het koude en vooral natte voorjaar lijkt vooralsnog niet nadelig voor het gras. ‘De opbrengst is wel wisselend’, zo merkt Beukeboom. ‘De grasgroei zit boven het langjarige gemiddelde. Er zijn percelen waar het gras al platgeregend is, maar dat is echt nog niet overal. De eerste snede inkuilen eind april, dat is hier in West-Nederland zelfs vroeg. Blijkbaar zorgt al dat water voor prima groeiomstandigheden voor gras.’

Versgrasupdate 28 april 2023

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins AgroGrip op GrasGroeikracht, KTC Zegveld, Aeres HogeschoolLNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven zijn afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl), Aeres Hogeschool & Agrifirm (Grasmonitor) en van het LNV-programma Integraal aanpakken. Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.

*  =  > 1700 kg ds/ha