Versgrasupdate

Versgrasupdate: mooi etgroen, maar laag vem in langer gras

Lang gras dient bij voorkeur niet al te droog ingekuild te worden
Lang gras dient bij voorkeur niet al te droog ingekuild te worden

Een prima eiwitgehalte in het gras van de etgroenpercelen, maar tegenvallende vem-waarden en lage verteringscijfers van gras, dat hoognodig gemaaid moet worden.

‘De weersomstandigheden zorgen ervoor dat de regionale verschillen in graskwaliteit en de hoeveelheid gras die er staat, enorm zijn’, verduidelijkt Leo Tjoonk de grasdata van deze week. ‘Zo moet er in West-Nederland nog een deel van de eerste snede gemaaid worden, terwijl er ook al boeren zijn waar de derde snede er volgende week af kan.’ 

De ruwvoerspecialist van Agrifirm constateert dat ook door de aarvorming de kwaliteit van het gras afneemt. ‘Met name de NDF-verteerbaarheid neemt in dat gras af en daarmee ook de hoeveelheid vem en eiwit. In jong etgroen zit meestal tussen de 200 en 250 gram ruw eiwit per kg droge stof.’ 

Weide-uren opvoeren

De gemiddelde graskwaliteit noemt Tjoonk ‘redelijk tot goed’, maar de verschillen zijn groot. ‘Afgelopen dagen is er op veel plaatsen toch weer zo rond de 20 millimeter water gevallen. Dat konden ze in het midden en zuiden van Nederland net niet gebruiken, waardoor de koeien soms noodgedwongen weer naar binnen moesten. Maar in Groningen en delen van Drenthe was dit water juist welkom en gaat het met de grasgroei en het weiden heel goed.’

Voor bedrijven met veel etgroen is het volgens Tjoonk nu dan ook het moment om het aantal uren weidegang op te voeren. ‘Je kan nu dag en nacht gaan weiden. Houd daarbij goed het ureum in de gaten. Op sommige bedrijven zie je dat bij een groter aanbod van vers gras het ureum stijgt, zodat je tijdig moet bijsturen met voldoende energie.’

Lang gras niet te droog inkuilen

Er lijkt droger weer in aantocht, zodat er medio volgende week wellicht gekuild kan worden. ‘Als je nu nog de eerste snede moet maaien, met al snel meer dan 5 ton droge stof, kuil het dan niet te droog in’, adviseert Tjoonk. ‘In een iets nattere kuil vindt al wat meer voorvertering plaats. En zorg dat je de kuil neerlegt op een plaats waar je bij kunt op het moment dat je grover gras kunt inzetten, bijvoorbeeld bij eiwitrijker najaarsgras. Op die manier kun je de kuil toch nog goed inzetten.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.