Versgrasupdate

Versgrasupdate: meer suiker en minder eiwit gunstig voor inkuilen

Door een aantal koudere nachten is het suikergehalte gestegen
Door een aantal koudere nachten is het suikergehalte gestegen

De koudere nachten en extra zonuren hebben ervoor gezorgd dat de suikergehalten van het verse gras iets zijn gestegen en het eiwitgehalte is gedaald

‘Dat is een gunstige ontwikkeling voor boeren die willen gaan kuilen’, analyseert Wytze Kinderman de versgrascijfers van deze week. ‘Het eiwitgehalte is nog relatief hoog, maar een hoger suikergehalte is gunstiger voor het conserveringsproces in de kuil. Je ziet ook dat het drogestofpercentage door de natte omstandigheden laag is. Als je dit gras binnenkort wilt maaien om in te kuilen is het een hele uitdaging om het fatsoenlijk droog onder het plastic te krijgen.’

Dit gras moet juist droog ingekuild worden

Juist het voldoende droog krijgen van het gras met relatief veel eiwit is volgens de rundveespecialist cruciaal. ‘Als het straks een paar dagen droog is, zijn sommige veehouders niet meer te houden. Die maaien het liefst meteen de hele eerste snede. Maar in natter ingekuild gras ontstaat meer onbestendig eiwit, waardoor er meer verliezen zijn. Dat is nu juist in de hele stikstofdiscussie en mestproblematiek iets wat je niet wilt.’ 

Kinderman is niet bezorgd dat de kwaliteit van het gras snel achteruitgaat als het gras wat langer wordt. ‘De grasgroei is door de koudere nachten wat getemperd en het is nog vroeg in het voorjaar. De stengelvorming start pas eind mei, daar hebben we komende tijd nog geen last van.’

De tip van Kinderman is dan ook om, als het kan, pas te gaan maaien als het een paar dagen mooier weer is geweest. Zo zijn het gras en de ondergrond droger en zit er meer suiker in het gras. ‘Als je dit natte gras nu zou maaien, is het lastig om dat binnen 48 uur voldoende droog te krijgen.’

Stalvoeren gaat net

Kinderman is weidecoach, maar er zijn maar weinig boeren in zijn regio – hij werkt in Friesland – die de koeien weiden. ‘Er zijn er wel die stalvoeren. Met brede banden, een lichte trekker en halfvolle wagens gaat het net. Je ziet op deze bedrijven dat de koeien het wel goed doen. Het eiwit in vers gras is van hoge kwaliteit, waardoor het ureum nog niet heel hard is gestegen. Maar ook voor hen geldt, het is hopen dat het snel mooier weer wordt.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.