Versgrasupdate

Versgrasupdate: kuilen in het noorden, opstallen in het zuiden

In Noord-Nederland wordt de tweede snede ingekuild
In Noord-Nederland wordt de tweede snede ingekuild

De verschillen in hoeveelheid neerslag zorgen ervoor dat er tussen regio’s enorme variatie zit in de kwaliteit van het gras. Waar het gras eigenlijk te lang is, valt het ruw eiwit tegen en is de verteringcoëfficiënt laag. In regio’s waar etgroen groeit, ligt het eiwit- en suikergehalte een stuk hoger. 

‘In de regio boven Leeuwarden waar ik actief ben, wordt deze dagen volop gewerkt aan het inkuilen van de tweede snede. We hebben deze week nauwelijks regen gehad. Normaal zijn we in Noord-Nederland later dan elders, maar ik weet ook dat in het westen en het zuiden van het land nauwelijks koeien buiten lopen en nog maar net de eerst snede is weggewerkt’, vertelt Wytze Kinderman. 

Veel water naar huis rijden

De rundveespecialist van ForFarmers ziet al die regen ook terug in het drogestofpercentage van het gras. ‘Bedrijven die vers gras op stal voeren, rijden veel water naar huis. Toch willen de koeien het wel graag vreten. Het probleem is meer dat de weersomstandigheden zorgen voor veel wisseling in graskwaliteit, waardoor je geen constant rantsoen kunt maken.’ 

Geen stress, gras groeit gestaag door

Het gras groeit volgens Kinderman gestaag door. ‘Het groeit niet meer zo explosief. Daarvoor is meer warmte nodig en moeten er wel voldoende meststoffen aanwezig zijn. Maar het gras heeft nauwelijks stres. Normaal zie je vier weken na het maaien aarvorming ontstaan, nu kan het gras zeker wel vijf weken groeien zonder aar. Dat geeft iets meer speelruimte om het juiste maaimoment te vinden.’ 

Dat gras gestaag blijft groeien heeft ook te maken met de daglengte. ‘We zitten nu op de maximale daglengte. De grasgroei profiteert daarvan.’ Weidegang is in veel regio’s lastig, maar in Noord-Friesland gebeurt het wel. ‘Het blijft wel zoeken naar de meest droge percelen, het is ook hier een hele puzzel. Maar er zijn regio’s waar ze weidegang toepassen en de dieren kunnen drinken uit de plassen op het land. Dan is het de vraag of opstallen niet verstandiger is.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.