Versgrasupdate

Versgrasupdate: hoge verteerbaarheid gunstig voor eiwitbenutting

Nu een aantal percelen maaien geeft snel weer ruimte om te beweiden
Nu een aantal percelen maaien geeft snel weer ruimte om te beweiden

Met eiwitwaarden van meer dan 230 gram en een suikergehalte van rond de 150 gram per kilogram droge stof groeit er nu gras van hoge kwaliteit. Dat blijkt uit de versgrasdata van deze week. 

Veehouders die de droge dagen van deze week hebben benut om een aantal percelen te maaien, hebben een goede slag geslagen, vindt Coen van Sterkenburg, specialist rundvee en ruwvoerteelt bij AgruniekRijnvallei. ‘Zij hebben binnen twee weken mooi etgroen beschikbaar voor beweiding.’

Lang gras goed opgenomen

Van veehouders die nu volop weiden, hoort Van Sterkenburg dat het gras op veel percelen aan de lange kant is. ‘Maar de koeien nemen er wel veel van op en de productie is goed. De “dure” eiwitaanvulling kan op deze bedrijven echt uit het rantsoen’, geeft hij aan. ‘Het ruweiwitgehalte in het verse gras is deze week wat gedaald maar ligt in de meeste monsters nog ruim boven de 200. Tegelijkertijd is de hoeveelheid vet juist wat gestegen. Daarmee is de voederwaarde  nog wat beter uitgebalanceerd, waardoor de koeien het eiwit goed benutten en het ureumgehalte niet extreem stijgt’, constateert de rundveespecialist.

Verteringscoëfficiënt extreem hoog

Het valt Van Sterkenburg op dat de suikergehalten onder invloed van de wisselende weersomstandigheden dit jaar gematigd zijn. Maar de verteringscoëfficiënt van de organische stof is juist extreem hoog. Op de meeste percelen is dit getal deze week zelfs nog wat gestegen. ‘Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de grasgroei door de lagere temperaturen van de afgelopen weken rustig op gang is gekomen. Hierdoor is het gewas nog relatief jong’, vertelt hij.

De hoge verteerbaarheid zal bij beweiden of stalvoeren niet snel voor problemen zorgen, maar de rundveespecialist vestigt wel de aandacht op de voederwinning. ‘Wat droger en minder kortgesneden inkuilen kan helpen om verteringsproblemen bij het voeren van dit product te voorkomen.’

Maaien geeft beweidingsruimte

Van Sterkenburg drukt veehouders op het hart om de draagkracht goed in de gaten te houden, maar als de bodem en het weer het toelaten nu wel direct in actie te komen. ‘Percelen die afgelopen najaar nieuw zijn ingezaaid, mogen er nu echt wel af en nu een aantal percelen maaien geeft snel weer ruimte om te beweiden.’

Starten met beweiden kan volgens hem ook nog. ‘Als je wacht tot na de eerste snede, is het zomaar eind mei. Dan moet er de rest van het weideseizoen al niet te veel meer tegenzitten om nog aan de 120 dagen weidegang te komen.’

Versrgrasdata voor 20 april

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins AgroGrip op GrasGroeikracht, KTC Zegveld, Aeres HogeschoolLNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven zijn afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl), Aeres Hogeschool & Agrifirm (Grasmonitor) en van het LNV-programma Integraal aanpakken. Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.

*  =  > 1700 kg ds/ha