Versgrasupdate

Versgrasupdate: herstel van vem, eiwit én groei

Najaarsgras is via weidegang het beste te benutten
Najaarsgras is via weidegang het beste te benutten

De regen van afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de waarden voor vem en eiwit gestegen zijn. Ook is de grasgroei weer ingezet. Dat blijkt uit de versgrasmonsters van deze week.

‘Veel boeren hebben het gras met kroonroest weggemaaid en het land nog voor de regen bemest. Door de regen zie je het gras bijkleuren en herstellen van de droogte. Je ziet dat gras enorm snel weer kan gaan groeien’, zo constateert Ronald Beukeboom, rundvee-adviseur bij  ABZ De Samenwerking. ‘Er zitten nog voedingstoffen genoeg in de bodem en die komen goed van pas. We zitten nu in de normale tweede groeifase van het gras dat best het nodige aan gras oplevert. En dat moet ook, want de voervoorraad is krap. De meeste boeren zouden graag nog wel één of liever twee snedes gras oogsten.’

Opname hoog houden

Ondanks de stijgende waarden voor vem en eiwit, leert de ervaring dat het niet eenvoudig is om van ingekuild herfstgras goed te melken. ‘Dat heeft onder andere met de structuur te maken’, aldus Beukeboom. Hij adviseert dan ook om het komende najaarsgras vooral vers te voeren. Daarbij is het de uitdaging om de opname voldoende hoog te houden. ‘Daarom moet je koeien inscharen in jong gras en blijven maaien om later ook weer een mooie weide te kunnen aanbieden.’

Twee maanden weiden

Beukeboom adviseert dan ook om het weiden weer serieus op te pakken zodra er weer wat gras staat. ‘We zouden zo maar nog twee maanden koeien kunnen weiden. Dat betekent dat je serieus aan de slag moet met je weideplan. Als je het gras vers voert, via weiden of eventueel stalvoeren, dan benut je het eiwitrijke gras nog het best.’ 

Veehouders die gaan maaien om te kuilen, adviseert hij om balen te maken. ‘Die balen kan je dan passend aanbieden als eiwitbron bij de rest van het rantsoen komende winter.’

Tabel 1 – Bodemtemperatuur, grasgroei en graskwaliteit week 37

versgrasupdate 15 sept versie 5

Bronnen: ABZ Diervoeding, Agrifirm (Grasmonitor), CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl), De Samenwerking (Weidewijzer), Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep Zuid, Eurofins Agro, Grip op Gras, Groeikracht, KTC Zegveld, Aeres Hogeschool, LNV-programma Integraal Aanpakken en Wageningen Livestock Research

Data biologische bedrijven met ** afkomstig van De Heus (kijkopgras.nl). Data van biologische bedrijven zonder ** afkomstig van LNV-programma Integraal aanpakken.

*  =  > 1700 kg ds/ha