Versgrasupdate

Versgrasupdate: graskwaliteit verbetert, maar wie kan er in het land?

In sommige regio's is het gras zo lang dat het begint te liggen
In sommige regio's is het gras zo lang dat het begint te liggen

De waarden van eiwit en suiker in het verse gras kruipen iets naar elkaar toe en de hoge verteringscoëfficiënt laat zien dat gras weinig stengel bevat. 

Het zijn enkele conclusies die Theo van der Weiden trekt uit de versgrascijfers van deze week. ‘Zodra de zon er is, merk je dat deze al best krachtig is, waardoor het grasplantje snel suiker kan vormen. Dat zie je terug aan de stijgende suikergehalten. Ook wordt de eiwitkwaliteit beter, wat te zien is aan de dalende oeb-waarden’, legt de coördinator van Kijk op Gras bij De Heus uit. 

Maaien in dienst van beweiden

Maar, zo nuanceert Van der Weiden meteen, er zijn maar weinig veehouders die dit gras via weidegang of stalvoeren benutten. ‘Het gras is op veel plaatsen te lang en nog altijd zorgen de regenbuien ervoor dat de draagkracht onvoldoende is. Je kunt gewoon niet bij het gras komen.’ 

Afgelopen weekend zijn er veehouders die in sommige regio’s al wat percelen hebben gemaaid. ‘Ik weet niet of het gelukt is om die kuilen echt voldoende droog te winnen, maar voor het vrijmaken van een aantal percelen voor weidegang hebben ze het goed gedaan’, aldus Van der Weiden. De weidecoach heeft zijn hoop gezet op volgende week wanneer er een aantal droge dagen voorspeld zijn. ‘Het gras begint al te buigen, er staat al veel gras. Kijk goed naar je land, het gras’, adviseert hij. ‘Welke percelen kun je eruit maaien, zodat je daarop weer snel kunt starten met weiden? Zorg dat je er klaar voor bent en ga aan de slag zodra het kan.’

Weiden met een extra draadje

Voor veehouders die toch willen starten met weidegang in het ongemaaide gras, adviseert hij te werken met rantsoenbeweiding. ‘Werk met een extra draadje als je gaat weiden. Zorg dat de koeien al dat lange gras niet meteen vertrappen, maar biedt ze kleine hoeveelheden aan’, aldus Van der Weiden. ‘Probeer na de donkere dagen ook een paar dagen zon in de percelen te krijgen voor wat extra suiker voor je begint met weiden, dat gaat de opname zeker ten goede komen. Dit voorjaar is echt uitdagend, het is maatwerk en per bedrijf en per perceel verschillend wat je het beste kunt gaan doen.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.