Versgrasupdate

Versgrasupdate: graskwaliteit ideaal voor meer uren weidegang

De minder snelle verteerbaarheid van gras maakt het gras geschikt om dag- en nacht te gaan weiden
De minder snelle verteerbaarheid van gras maakt het gras geschikt om dag en nacht te gaan weiden

‘Het verloop van het voorjaar is goed te zien in de huidige grascijfers. Het gras is wat nat, de verteerbaarheid neemt af en de vem- en eiwitgehalten lopen langzaam terug.’

Het is de eerste reactie van Wilfried van Straalen, rundveeonderzoeker bij Schothorst Feed Research, bij het zien van de versgrasdata van deze week.

Minder snel verteerbaar

‘De grasmonsters zijn begin deze week nog onder natte omstandigheden verzameld. Het gehalte NDF en de verteringscijfers tonen aan dat het gewas ouder en zwaarder wordt’, verduidelijkt Van Straalen. Maar dat betekent volgens hem niet dat er geen goed gras groeit. ‘Nee, het is prima gras. In vergelijking met de vorige weken is het gras minder snel verteerbaar. Het huidige gras is daardoor juist beter geschikt om er grote hoeveelheden van te voeren. Afgelopen weken was het snelle gras meer een aanvulling op het stalrantsoen, maar het huidige gras past beter als koeien dag en nacht naar buiten gaan.’

Meer eiwit in gras dan vorig jaar

Het vergroten van het aantal uren weidegang zal deze weken op de agenda staan, omdat er volop etgroen kan groeien. ‘Je ziet wel grote regionale verschillen rondom het maaimoment van de eerste snede’, constateert Van Straalen. ‘In het zuiden maken ze zich op voor de tweede snede, in regio noord gaat pas deze dagen de eerste snede eraf.’ Van Straalen verwacht wel dat er dit jaar gemiddeld een goede eerste snede wordt geoogst. ‘Er is een mooie hoeveelheid gegroeid en er zal meer eiwit in zitten dan afgelopen jaar toen door de droogte de eiwitgehalten tegenvielen.’

Koeien die volop weiden in etgroen, zullen daar efficiënt melk van kunnen produceren, verwacht Van Straalen. ‘De kwaliteit van het gras blijft goed. Dat kun je terug zien in meer liters met iets druk op de gehalten in de melk. Ook de daglengte speelt daarbij een rol. Meer uren daglicht is niet alleen gunstig voor de grasgroei, het draagt ook positief bij aan de melkproductie.’

 

Tabel versgrasupdate 19 mei
Tabel versgrasupdate 19 mei

*  =  > 1700 kg ds/ha
** =  Deze
 grasgroei is berekend op basis van zorgvuldig uitgevoerde metingen met grashoogtemeters in praktijkvelden, waardoor het mogelijk is dat waarden groter dan 200 kg ds/ha worden berekend

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor), AgruniekRijnvallei, Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1LNV-programma Integraal Aanpakken1 en Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.