Versgrasupdate

Eerste versgrasupdate: kwaliteitsgras in het land lastig bereikbaar

Op veel plaatsen begint het gras te lang te worden om te beweiden
Op veel plaatsen begint het gras te lang te worden om te beweiden

Meer dan 1000 vem, 280 gram eiwit en daarnaast een dagelijkse grasgroei van 50 kg droge stof per hectare. 

‘Er groeit kwaliteitsgras in het land en wekelijks komt daar zomaar 300 tot 400 kg droge stof per hectare bij’, zo analyseert Leo Tjoonk, teamleider ruwvoer bij Agrifirm, de eerste versgrascijfers van 2024. ‘Door gebrek aan zon en het uitblijven van de koude nachten is het suikergehalte lager. Aan het prima eiwit in het gras zie je dat er voldoende stikstof vrijkomt in de bodem die de plant kan benutten. De bodemtemperatuur zit al rond de 10 graden, waardoor de mineralisatie op gang is gekomen.’

Koeien weiden lukt nauwelijks

Maar dat kwaliteitsgras is erg lastig bereikbaar, constateert ook Tjoonk. ‘Er lopen nog maar weinig koeien buiten vanwege het gebrek aan draagkracht. Het was al nat en ongemerkt is daar deze week op veel plaatsen toch weer het nodige water bijgekomen. Koeien weiden lukt eigenlijk niet.’ 

Daar komt bij dat het gras in veel regio’s al flink lang aan het worden is. ‘Als je nu in dat lange gras gaat weiden is de kans groot dat je veel opbrengstverliezen hebt door vertrapping en versmering. Koeien buiten doen en een paar dagen later weer noodgedwongen opstallen zorgt bovendien voor veel onrust in de veestapel.’

Paar percelen maaien

Het advies van Tjoonk is daarom om tussen de buien door een moment te vinden om een paar percelen te maaien. ‘De opbrengst is dan weliswaar niet hoog, maar op die percelen kun je dan tien dagen later al weer beweiden’, aldus Tjoonk. ‘Stelen tussen de buien door’, noemt hij het. ‘Zo snel mogelijk groeitrappen maken, dat is nu belangrijk. Je kan via stripweiden proberen het lange gras in de koe te krijgen, maar over twee weken is dat gras ook te lang om te weiden en zul je nieuwe percelen met gras moeten aanbieden.’

Inkuilmiddel inzetten

Mocht het lukken om in te kuilen, dan adviseert Tjoonk een inkuilmiddel te gebruiken. ‘Het gras was op veel plaatsen langs tijdens het bemesten en de mest is niet overal netjes tussen het gras gekomen. De kans dat je mestresten in je kuil hebt, is aanwezig. Ook zitten er op het vroege voorjaarsgras nog niet heel veel melkzuurbacteriën. Een inkuilmiddel kan helpen om de kuil sneller stabiel te krijgen.’

*  =  > 1700 kg ds/ha

Bronnen: ABZ De Samenwerking, Agrifirm (Grasmonitor)1AgruniekRijnvallei,  CAV Den Ham, De Heus (kijkopgras.nl)1Schothorst Feed Research, ForFarmers (VersGrasMonitor),  Voergroep ZuidEurofins AgroGrip op GrasGroeikrachtAeres Hogeschool1Netwerk praktijkbedrijven, Koe en Eiwit , Wageningen Livestock Research en Pilot Biomonitor Veehouderij1

1 Deze partners leveren (ook) gegevens aan van biologische bedrijven.

Bekijk hier het kaartje met de regio-indeling voor de versgrasupdate.