Verschijningsdata 2023

Veeteelt en VeeteeltVlees verschijnen in 2023 op de volgende data: 

Datum

26-27 januari
23-24 februari
23-24 maart
20-21 april
25-26 mei
22-23 juni
20-21 juli
24-25 augustus
21-22 september
19-20 oktober
16-17 november
21-22 december

 

 

Thema Veeteelt

Mais
Bodem en bemesting
Gezondheid / VeeteeltGRAS
Emigratie / Interbull
Economie
Vruchtbaarheid
Huisvesting / VeeteeltGRAS
Melkwinning / Interbull
Jongveeopfok
Voeding
Energie
Kerst/Interbull

Thema VeeteeltVlees

Mais
Bodem en bemesting
Gezondheid
Gras
Economie/bioveehouderij
Vruchtbaarheid
Rassenspecial
Bwb-indexen
Jongveeopfok
De mooiste bwb
Voeding / automatisering
Kerst