Jorieke van Cappellen, redactie

Jorieke van Cappellen

Jorieke van Cappellen, redacteur Veeteelt

Jorieke van Cappellen (1985) werkt sinds 2010 bij Veeteelt. Ze studeerde dier- en veehouderij aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen.